Mailing-header-stichting

BESPREKINGSVERSLAG BIJEENKOMST REALISATIE THEETUIN DE KOEPEL

Woensdag 3 oktober 2018, 20:00-21:30 uur Partycentrum Floor Lunteren

Aanwezig:
Henk Budding, Ad Jonker, Gertjan en Jacqueline van Doorn, Johan Cornelis, André Galetzki, Richard van der Berg, Wim Spelt, Jan Willem Westerveld, Jan Bouw, Wim Donkersteeg, Maarten Vriens, Nico en Marieke Rodenburg, Gert Lagerweij, Ab Morren, Alex Goor, Evert Schipper, Evert-Jan Moraal (notulist).

Agenda:
  1. Opening door Ad Jonker penningmeester Stichting Het Luntersche Buurtbosch.
  2. Welkomstwoord door Henk Budding.
  3. Voorstelronde aanwezigen en meewerkende bedrijven.
  4. Gertjan van Doorn verteld zijn Koepelverhaal.
  5. CéGé architecten presenteren het plan.
  6. Tijdschema bouwactiviteiten.
  7. Suggesties.
  8. PR/reclamebord door RVM/publicaties.
  9. Feestelijke opening 13 april 2019.
Verslag:
Openingsfilm over de Goudsberg, Middelpunt van Nederland.
20.10 uur Terugblik Ad Jonker ontstaan van het idee om het bezoek aan De Koepel te bevorderen, het ontwerp van CéGé architecten, wandelroutes, fietsen langs Koepel. Met het verbeteren van de infrastructuur moet ook het voorzieningenniveau omhoog, publieke toiletten ook voor mindervaliden. Na lang overleg met de gemeente eindelijk de vergunning!
20.15 uur Henk Budding. In het realisatieproces nu de stap van de denkers naar de doeners! Lunteranen met elkaar voor elkaar. Financiering is moeilijk. Oplossing: factor arbeid moet lager. Diverse leveranciers bouwmaterialen (betonmortel, bouwplaten enz.) hebben toegezegd om gratis te leveren. Deadline om de theetuin op te leveren is 13 april 2019!
20.20 uur Gertjan van Doorn vertelt het verhaal van De Koepel en de weldoener notaris van den Ham.
20.30 uur Johan Cornelis van CéGé architecten presenteert het ontwerp van de theetuin. Zomer 2017: Ab Welgraven doet verzoek tot tekening theetuin voor weinig. Aandacht voor de privacybescherming van de beheerders; een strak ontwerp passend in de omgeving met respect voor het monumentale van De Koepel. De theetuin is bedoeld als ondersteunend aan een bezoekje aan De Koepel.
20.45 uur Henk Budding geeft aanvulling aangaande daklijnen, hoogteverschillen en begroeiing en riolering.
Tijdschema: de IBA wordt in week 44 verplaatst, dan het grond- en sloopwerk. Direct na de uitnodiging voor deze avond belde Anne van Driesten met het aanbod voor toilet- en schaftwagen. De bouwweg vanaf de Vliegweg moet worden verstevigd met gebroken puin. Daarna opbouw muurtjes en houtskeletwanden (week 46). Week 48/49 dakwerk. Alles dicht in week 51. Week 4-6 het installatiewerk (water, elektra). Voor tegelwerk wordt nog iemand gezocht. Suggestie Alex van der Berg. De coördinatie van het werk door Henk Budding.
Vraag aan iedereen om de bedrijfslogo’s op te sturen voor het projectbord wat door RVM gemaakt wordt. Naar: theetuin@buurtbosch.nl
Er worden zonnepanelen en warmtewisselaar geïnstalleerd. Het project krijgt een duurzame uitvoering.
Na het sluiten van de vergadering om 21.30 uur werd onder het genot van een drankje nog volop nagepraat.
lunteren_koepel