Mailing-header-vrienden

Nieuwsbrief februari

Beste Vrienden van het Luntersche Buurtbosch,
Na het zeer geslaagde jubileumjaar van ons 50-jarig bestaan komen wij in 2019 hopelijk in wat rustiger vaarwater.
Graag stellen wij u in deze Nieuwsbrief de nieuwe beheerder van de Eendjesvijver voor.
Op woensdag 20 maart a.s. is weer de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging in Zaal Floor. Voor het programma na de pauze hebben wij een boeiende spreker weten te strikken. Meer daarover leest u hier! Hopelijk mogen wij u op deze bijeenkomst begroeten.
Op zaterdag 16 maart is de jaarlijkse landelijke vrijwilligersactie "NLDoet", deze keer óók in het Luntersche Buurtbosch. Wie wil kan meedoen met bomen planten op het jeugdkampeerterrein aan de Boslaan.
Tenslotte is de Koepelcommissie ook dit jaar weer actief met het organiseren van concerten en andere culturele evenementen bij De Koepel. Meer hierover vindt u in deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur
Bob van Heukelom (voorzitter)
De zorg voor de eenden en de andere dieren in de Eendjesvijver is van oudsher één van de aandachtspunten van de Vrienden van het Luntersche Buurtbosch. In oktober vorig jaar is tot ons grote leedwezen Rein Hendriksen, de vrijwillige beheerder van de Eendjesvijver, overleden. In de periode hierna heeft Jan van Egdom de zorg voor de dieren tijdelijk op zich genomen, waarvoor onze dank. Inmiddels zijn we blij dat we een opvolger hebben gevonden in de persoon van Herman de Greeff (zie foto). Ook zijn er enkele mensen bereid gevonden om in te springen in geval van verhindering van de “vaste” beheerder.
Hopelijk kunnen we met de komst van de lente ook weer wat “jong spul” in de vijver krijgen!
ALV 18 april 2018
Woensdag 20 maart, 19.30 uur in Zaal Floor: jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch. Agenda en vergaderstukken zie www.buurtbosch.nl/downloads.
Na de pauze: presentatie Hout - een bijzonder product. Onze Lunterse houtexpert en wereldreiziger Bert Kattenbroek kent als geen ander de wereld van de bosbouw en houtverwerking. Aan de hand van eigen fotomateriaal neemt hij ons mee naar de meest afgelegen gebieden. Bert laat ons zien …
Meer lezen

16 maart: boomplantdag op het Jeugdkampeerterrein

Stichting Jeugdkampeerterrein Lunteren beheert en exploiteert sinds 1982 het Jeugdkampeerterrein Lunteren dat is gelegen in het Luntersche Buurtbosch. Het Jeugdkampeerterrein Lunteren is al meer dan 35 jaar hét kampeerterrein voor vele kamperende jeugdgroepen. Om het bos op het Jeugdkampeerterrein bos te laten zijn, planten we tijdens NL Doet op zaterdag 16 maart ongeveer 250 jonge bomen aan.
Meld je aan!

Koepelevenementen programma 2019

De Koepelcommissie heeft voor komend jaar weer een razend interessant cultureel programma samengesteld! Om te beginnen de foto-expositie van Oog en Optiek en het Paasconcert. Later in het jaar volgen liedjes van Annie M.G. Schmidt, concerten van Tim Akkerman & Band en Trio Jasper Somsen (jazz) en een expositie van schilder- en beeldhouwkunst.
Meer lezen en kaarten reserveren
Kerst rond de Koepel 2019 [700x460]
facebook twitter
toegangshek-lbb-footer