Stichting-Vrienden-nieuwsbrief-header

Nieuwsbrief maart 2020

Beste Vrienden van het Luntersche Buurtbosch,

Deze keer ontvangt u voor het eerst de gezamenlijke nieuwsbrief van zowel de Stichting als de Vrienden van het Luntersche Buurtbosch.
We nodigen u van harte uit om op 18 maart a.s. de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch bij te wonen. Na de pauze zal de Edese natuurfotograaf Fred van Wijk zijn meest recente werk vertonen. Tijdens de pauze kunt u alvast kaarten kopen voor het zomerconcert "Ode aan Ramses".
Verder in deze nieuwsbrief de presentatie die de voorzitter van de Stichting heeft gehouden bij de Dorpsraad over de historie, het heden en de toekomst van ons Luntersche Buurtbosch.
Hendrik Prins maakte een paar prachtige foto's van de winter in ons buurtbos en onze boswachter Gert van Harn is druk geweest met het verwijderen van omgevallen bomen en half afgebroken takken in het bos en in samenwerking met de Vrienden is een begin gemaakt om de afsluitingen aan te brengen om gemotoriseerd en aangespannen verkeer te beperken in het bos.

We hopen dat u deze nieuwsbrief met plezier zult lezen.

Met hartelijke groeten,

Henk Luchtmeijer en Bob van Heukelom,
resp. voorzitter van de Stichting en voorzitter van de "Vrienden"


Algemene ledenvergadering Vereniging "Vrienden van het Luntersche Buurtbosch" op 18 maart a.s. bij Floor aanvang 19.30 uur.

Algemene ledenvergadering Vereniging "Vrienden van het Luntersche Buurtbosch" op 18 maart a.s. bij Floor aanvang 19.30 uur.
Algemene ledenvergadering “Vrienden van het Luntersche Buurtbosch” Op woensdag 18 maart houdt de Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch de jaarlijkse ledenvergadering in zaal Floor, Dorpsstraat 36 in Lunteren, aanvang 19.30 uur. Alle ‘Vrienden’, leden van de vereniging, maar ook andere belangstellenden die het Buurtbos een warm hart toedragen worden hartelijk uitgenodigd! In de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de vereniging …
Meer lezen

Presentatie natuurfotograaf Fred van Wijk tijdens de ALV op 18 maart

Presentatie natuurfotograaf Fred van Wijk tijdens de ALV op 18 maart
Fred van Wijk is een graag geziene spreker/fotograaf voor de Vrienden van Het Luntersche Buurtbosch. Fred heeft ons in 2014 ook al eens meegenomen op zijn zwerftochten door de natuur. Intussen is Fred al in alle windstreken van de wereld geweest en dit heeft geresulteerd is prachtige natuurfoto's. Maar nog altijd heeft hij zijn hart verpand aan de Veluwe met …
Meer lezen

Winter in het buurtbos.

Winter in het buurtbos.
Ook in de winter is er veel te zien in het bos. Veel mensen verwachten dit niet, maar doordat er geen blad meer aan de bomen en struiken zit kan je regelmatig een ree zien. Wel goed opletten, want hun vacht is veranderd van roodbruin in grijsbruin, zodat ze minder opvallen. Gelukkig mag het Buurtbos zich, door het nieuwe wildbeheer, …
Meer lezen

Nieuwe afsluitingen in het Luntersche Buurtbosch

Nieuwe afsluitingen in het Luntersche Buurtbosch
Afgelopen weken zijn er door de Stichting op diverse plaatsen nieuwe afsluitingen geplaatst. Samen met een vrijwilliger van de Vereniging Vrienden van het Buurtbosch heeft de boswachter op een paar plekken waar het urgent was stevige, afsluitbare draaihekken gerealiseerd. Dit was mogelijk vanwege een financiële bijdrage van de Vrienden. Het buurtbos kent vele ingangen met achterstallig onderhoud. Ook zijn er …
Meer lezen

Snelle actie bij Eendjesvijver

Snelle actie bij Eendjesvijver
De fijnspar had het al moeilijk door de toenemende verzuring van de bosbodem die we ook in Lunteren ervaren. De droge zomer van 2018 gaf de genadeslag en begin
Meer lezen
facebook twitter 
toegangshek-lbb-footer