Stichting-Vrienden-nieuwsbrief-header

UITNODIGING TOT BIJWONING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

VAN DE VERENIGING “VRIENDEN VAN HET LUNTERSCHE BUURTBOSCH”

Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging de leden van harte uit tot bijwoning van de Algemene Ledenvergadering 2021, te houden op
woensdag 6 oktober 2021, aanvang 19.30 uur. Zaal Floor, Dorpsstraat 36.

De stukken zijn te raadplegen via de website www.buurtbosch.nl/media/downloads of kunnen opgevraagd worden bij de secretaris via vrienden@buurtbosch.nl

Meer lezen
facebook twitter 
toegangshek-lbb-footer