Stichting-Vrienden-nieuwsbrief-header

CORONATOEGANGSBEWIJS

Beste Vriend van het Luntersche Buurtbosch,

Van harte hopen we u te ontmoeten op onze ALV van 6 oktober a.s. bij Floor.

In verband met de Coronamaatregelen wordt u verzocht uw coronatoegangsbewijs te tonen bij de ingang. Vriendelijk verzoeken wij u hiermee rekening te nemen.

Hartelijke groet,

Namens het bestuur.
facebook twitter 
toegangshek-lbb-footer