Stichting-Vrienden-nieuwsbrief-header

Nieuwsbrief januari 2021


Beste Vrienden van het Luntersche Buurtbosch,
In deze nieuwsbrief leest u het verslag van de allereerste digitale Algemene Ledenvergadering in het bestaan van onze vereniging. Deze vond plaats in november 2020. Wij waren verrast door uw enthousiaste deelname.

Vervolgens laten wij zien hoe een tweetal bijzonder geliefde wandelpaden vlak voor de kerstdagen werden afgesloten. Deze wandelpaden, de een gelegen bij ‘De Werelt’ en de ander aan de Plaggenweg, sluiten al meer dan honderd jaar prachtig aan bij het wandelgebied van het Luntersche Buurtbosch. Deze afsluitingen hebben tot veel verontwaardiging geleid bij onze leden en trouwe bezoekers van ons Buurtbosch.
Zowel de Stichting als de vereniging “Vrienden” hebben hiertegen fel geprotesteerd. Wij hebben onze bezwaren kenbaar gemaakt in de Lunterse Krant, de Barneveldse Krant en in Ede Stad.
De bestuurders van de Stichting zijn intussen in overleg met de grondeigenaren, teneinde deze paden weer open te stellen voor wandelaars en om het bos toegankelijk te houden voor nooddiensten.
Tenslotte laten we zien hoe het plaatsen van het hekwerk bij 'De Werelt' de historische Wildwal heeft aangetast.

We hopen dat u deze nieuwsbrief met plezier zult lezen. Wilt u reageren? Stuur dan gerust een mail aan vrienden@buurtbos.nl

Met hartelijke groeten,
Henk Luchtmeijer & Bob van Heukelom,
resp. voorzitter van de Stichting en voorzitter van de "Vrienden"De digitale ALV 2020 van de vereniging "Vrienden".

Algemene Ledenvergadering 2020 van de Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch Door de Covid-19 pandemie was het voor het bestuur van 'de Vrienden' helaas onmogelijk om hun jaarlijkse ledenvergadering op een normale manier te houden. Deze stond oorspronkelijk gepland voor 18 maart 2020 bij onze gebruikelijke gastheer Hotel Floor. Als bestuur hoopten we dat het later in 2020 het alsnog …

Meer lezen
De digitale ALV 2020 van de vereniging "Vrienden".

Protest tegen afsluiting wandelpaden bij 'de Werelt' en de Plaggenweg

Protest tegen afsluiting wandelpaden bij 'de Werelt' en de Plaggenweg
Onderstaand ingezonden nieuwsbericht werd woensdag 13 januari j.l. geplaatst in de Lunterse krant. "Lunteranen protesteren tegen afsluitingen wandelpaden Buurtbosch" Bestuursleden van onze vereniging “Vrienden van het Luntersche Buurtbosch” worden sinds kort vrijwel dagelijks aangesproken door verontwaardigde leden. Zij zijn, net als wij, onthutst over het afsluiten van twee, van oudsher zeer geliefde wandelpaden, in het Luntersche Buurtbosch. Het bestuur tekent …

Meer lezen

Gedeelte wandelpad Plaggenweg heimelijk afgesloten: Een fotoreportage.

De uitgang van de aloude Plaggenweg daar waar deze ter hoogte van nr 67 op de Hessenweg uitkomt is in de afgelopen 1,5 jaar heel geleidelijk aan, stukje bij beetje, steeds verder onbegaanbaar gemaakt.Naar verluidt is dit gedaan vanwege vermeend overlast van mountainbikers, wandelaars en wilde zwijnen. De uitgang van het Buurtbosch naar de Hessenweg werd uiteindelijk op een geniepige …

Meer lezen
Gedeelte wandelpad Plaggenweg heimelijk afgesloten: Een fotoreportage.

De historische Lunterse Wildwal beschadigd bij werkzaamheden 'De Werelt'.

De historische Lunterse Wildwal beschadigd bij werkzaamheden 'De Werelt'.
Tijdens de recente werkzaamheden op het terrein van 'De Werelt' werd het gehele gebied rond het Zevenheuvelenpad afgezet met een wildraster. Hierdoor is een groot deel van de historische Wildwal vertrapt en beschadigd. De Wildwal van Lunteren is onderdeel van de historische Wildwal van de Zuidwest Veluwe, die oorspronkelijk van Wageningen naar Lunteren verliep. Lunterse Wildwal vermeld op Wikipedia Op …

Meer lezen
facebook twitter 
toegangshek-lbb-footer