Educatieve scholenprojecten Eendjesvijver en Buurtbos op 3 & 10 juni a.s.

De Vrienden van het Luntersche Buurtbosch hebben een educatief project opgezet voor de Lunterse basisscholen en het buitengebied. Binnen het onderwijs kan ons bos en het ontstaan ervan een waardevolle aanvulling zijn op de lessen erfgoed en wereldoriëntatie. Het project Eendjesvijver hebben we ontwikkeld voor groep 2 en het project Buurtbos voor groep 4.

Op donderdagmorgen 3 juni ontvangen we de onderbouw van OBS De Sprong. Het project houdt in dat de kinderen, via onze lesbrief aan de leerkracht, informatie ontvangen over het ontstaan van het bos door o.a. verhalen, gedichtjes, liedjes, voorbereidend rekenen en- taal en documentatieboekjes. Vervolgens bezoeken de leerlingen de Eendjesvijver, spelen het spel ‘levend ganzenbord’ en maken met de ‘boswachters’ een educatieve wandeling achter de vijver. Om het project  af te sluiten geven we in de lesbrief suggesties om op school op creatieve wijze te verwerken wat de leerlingen in het bos hebben gezien en geleerd. 

Dit jaar werken we voor het eerst met groep 4, voor hen hebben we het project Buurtbos ontwikkeld, als pilotschool hebben we de leerlingen van CBS De Wegwijzer uitgenodigd.
Donderdagmorgen 10 juni ontvangen we eveneens 2 groepen van de onderbouw van CBS De Wegwijzer.

Wij nodigen u van harte uit om donderdagmorgen 3 juni of donderdagmorgen 10 juni vanaf 09.15  tot  12.00 uur om het project Eendjesvijver en/of het project Buurtbos bij te wonen.

Met vriendelijke groet,
de educatiecommissie van De Vrienden van het Luntersche Buurtbosch,

Monica van der Hoff en Pia Verduijn.

Deel dit bericht