Activiteitenverslag 2019 van de vereniging “Vrienden van het Luntersche Buurtbosch”.

1. De Eendjesvijver
De Eendjesvijver in ons bos is een van de oudste projecten dat onder de verantwoordelijkheid van de Vrienden valt. Sinds 2018 is het beheer in handen van Herman de Greeff en zijn vaste invaller Jan van Egdom.

Het was een bewogen jaar voor de bewoners van de Eendjesvijver.

De twee zwanen zijn er helaas niet meer. Het vrouwtje werd op een dag dood gevonden, nadat haar enige jong was overleden. De doodsoorzaak is nooit opgehelderd. Nadien werd het mannetje erg agressief en bazig. Er was geen eend meer die in de bovenste vijver durfde te zwemmen. Herman heeft uiteindelijk de zwaan weg moeten doen. Nadat hij een aantal fikse blauwe plekken had opgelopen door de vleugelslagen van de boze zwaan was het voor Herman: “Hij eruit of ik eruit”. Natuurlijk hebben wij voor Herman gekozen en hem beloofd dat er voorlopig geen zwaan meer in de Eendjesvijver zou komen.

In het voorjaar beleefden we een heuse geboortegolf onder de eendjes.  Er werden meer dan 70 eendjes geboren, wat natuurlijk erg leuk was. Helaas zijn de meeste pulletjes gesneuveld. Opgegeten door hongerige kraaien en eksters.

Samen met ons bestuurslid WillemJan Blankespoor is er gezocht naar een veiligere behuizing voor het opgroeiende kroost. Dat heeft gelukkig tot gevolg gehad dat de volgende leg veel succesvoller was, maar een nieuwe bedreiging loerde intussen al op zijn smakelijke prooien, die daar achter het gaas dachten veilig te kunnen rondlopen…

Een hongerige vos die op zoek was naar voedsel voor zijn of haar eigen jongen, trotseerde het hoge hek, nadat ze bij graven had gemerkt dat het hek ook in de grond was aangebracht na haar rooftochten in de jaren daarvoor.

Het schrikdraad, dat eerst rondom het hek en later bovenin het prikkeldraad was gespannen, belette de vos niet om midden in de nacht toe te slaan. De eieren werden opgeslurpt, de fazanten meegenomen en de kalkoenen onthoofd en begraven voor een volgend bezoek. Onze beheerders waren ten eind raad. Nadat een paar weken later voor de tweede maal een grote slachtpartij had plaatsgevonden werd besloten om een infrarood camera op te hangen en zo konden we de vos op heterdaad betrappen en wisten we hoe hij binnenkwam. Direct zijn de juiste maatregelen getroffen om de toegang te blokkeren. Een nieuw schrikdraad werd aangebracht waardoor het veel lastiger is voor de vos om daar overheen te springen en dat heeft gelukkig effect gehad, want de populatie eenden steeg boven elke verwachting.

2. Herontwikkeling van het Witte Wievengat
Dankzij de financiële ondersteuning van de Vrienden kon in 2018 een begin gemaakt worden met de realisatie van een uniek landschapsproject. Als gevolg van de herinrichting van het Middelpunt was er een groot zandgat ontstaan dat in de volksmond al snel het Witte Wievengat (WWG) werd genoemd. Het landschap dreigde, door het naar beneden stromend regenwater bij hevige regenval, aan erosie ten onder te gaan.
In samenwerking met de Stichting werd een plan ontworpen om de zandkuil om te toveren tot een wateropvanggebied met terrassen waarin poelen het water kunnen opvangen. Onder leiding van Gert van Harn, onze bosbeheerder als uitvoerder, werd in 2018 al een begin gemaakt met de aanleg van de terrassen. In 2019 kon het project voltooid worden, maar de bodem was door het herinrichten zo poreus geworden dat we besloten om tijdelijk een omheining aan te leggen, zodat de structuur niet beschadigd zou kunnen worden en de grond gelegenheid zou krijgen om in te klinken. De officiële opening van het WWG werd gepland in juni 2020.

3. Renovatie gedenkbank
De historische gietijzeren bank rond de gedenkboom in het bos bij de Eendjesvijver, werd in 2019 weer in oude glorie hersteld. Deze fraaie bank, die in de vorige eeuw door de Lunterse burgers rond de gedenkboom werd opgericht, geldt als een dankbetuiging aan deze “weldoener van Lunteren”.  De bank was toe aan een hoognodige renovatie. Het hout van de zittingen en de armsteunen was vergaan en het hekwerk was toe aan vernieuwing. Dankzij de inzet van bouwbedrijf Schuurman werd de bank voorzien van nieuw houtwerk. Onze eigen bosbeheerder liet zien dat hij van alle markten thuis is. Hij renoveerde het ijzerwerk en herstelde het schilderwerk weer in de oude kleuren. De bank staat er nu weer prachtig bij. De gedenkboom zelf heeft flink te lijden gehad van de droogte. In 2017 zijn daarom een aantal dode takken verwijderd. Hopelijk kan deze historische boom daardoor weer een aantal jaren mee.

4. Scholenproject

Onze educatie commissie, bestaande uit Pia Verduijn en Monica van der Hoff, hebben samen met de vrijwilligers van de Eendjesvijver in het voorjaar kinderen uit drie combinatiegroepen van de basisschool de Triangel een onvergetelijke  kennismaking met het Luntersche Buurtbosch bezorgd. Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar deden mee aan een speurtocht door het bos, waarbij ze verborgen dieren moesten zien te vinden, die uitgebeeld waren op schilderijen van Jan Wolff.

Daarna mochten ze in kleine groepjes samen met Herman de Greeff, de beheerder van de Eendjesvijver, binnen de omheining komen. Heel spannend natuurlijk.
Een levend ganzenbordspel zorgde voor een vrolijke afsluiting van een prachtige dag. Voor de  vrijwilligers was het een flinke uitdaging om de ruim honderd kinderen een leerzame en gezellige dag te bezorgen.

5. Lezing W.O.J. Nieuwenkamp
In samenwerking met Museum Lunteren en de Culturele Kring Lunteren werd ook dit jaar weer een mooie lezing verzorgd in het Westhoffhuis. Het onderwerp dit keer was de schilder en architect W.O.J. Nieuwenkamp, die voor de Tweede Oorlog een aantal jaren in Lunteren heeft gewoond en diverse prachtige huizen heeft ontworpen.


6. Boswacht
Onze boswacht, bestaande uit 12 vrijwilligers, was ook in 2019 volop actief. Zij zijn als het ware “de oren en ogen van het Buurtbosch” en houden het reilen en zeilen in het bos in de gaten. Tijdens hun rondes door hun eigen sector ruimen zij het zwerfvuil op, waardoor het bos geen vuilnisbelt wordt.

Daarnaast rapporteren zij hun bevindingen aan de bosbeheerder, die zo nodig actie kan ondernemen. Meestal gaat dit om het signaleren van gevaarlijk overhangende dode takken of omgevallen bomen op een doorgaand pad of om bezoekers die de spelregels van het gebruik van het bos overtreden. De boswacht geeft zijn of haar bevindingen aan onze bosbeheerder Gert van Harn door, waarop deze vervolgens actie kan ondernemen. Zo proberen zij samen met onze boswachter het bos in goede staat te houden.

7. Financiële bijdrage aan de Stichting

Dankzij de inkomsten uit de contributies hebben “De Vrienden” in 2019 aan de Stichting een financiële bijdrage van vijfduizend euro kunnen doen toekomen. DeStichting heeft deze donatie in dank aanvaard en gebruikt voor de aanleg van de ‘Pleisterplaats’, de nieuwe theeschenkerij bij de Koepel.

8. Werkgroep “Handen uit de mouwen”

Onder leiding van Hendrik Prins, de bos- en natuurbeheer deskundige van de Stichting en WillemJan Blankespoor, de projectleider van de Vrienden, is een begin gemaakt met de oprichting van een vrijwilligersgroep van 10 vaste vrijwilligers, die op afroep kleine bosonderhoud projecten kunnen doen. De groep is in 2020, ondanks de Corona beperkingen daadwerkelijk van start gegaan.

9. Wandelingen met gids
In 2019 werden 3 wandelingen georganiseerd. Onder leiding van de deskundige gidsen Els Roke, Emiel van Silfhout en Govert Versteeg ontdekte de deelnemers dat er veel meer in het bos te zien is dan men voordien had gedacht.

Gemiddeld deden 12 tot 15 deelnemers mee per wandeling. Gezien de enthousiaste reacties van de bezoekers gaan we hier vervolg aan geven.

10. Herstel toegangshekken: Een 3 jarig project.
De Stichting heeft een projectplan ingediend bij de Vrienden om de toegangshekken en keerpaaltjes, die het bos minder toegankelijk moeten maken voor paard en wagen en gemotoriseerd verkeer, te vernieuwen. De Vrienden hebben hiervoor een financiële bijdrage en vrijwilligers toegezegd. Omdat de aanschaf van 12-15 ijzeren toegangshekken en tientallen keerpaaltjes een te grote financiële aderlating voor de Vrienden zou betekenen, hebben we besloten om er een driejarig project van te maken.  De eerste 4 toegangshekken werden in 2019 geplaatst. Voor de komende 2 jaar is de realisatie van dit project in het werkplan meegenomen.

11. Nieuwe plaquettes bij Paaskolk en Dingerboom
Het informatiebord bij de Paaskolk, dat pas 2 jaar oud was, is helaas door vandalen uit de grond getrokken en vertrapt. Het is jammer dat dit soort zinloze acties nog altijd plaats vindt. Het bord bij de ‘Dingerboom’ (aan het eind van de Reigerlaan), had de tand des tijds niet doorstaan en was totaal vergaan.
Op verzoek van de Stichting hebben de Vrienden de financiering van twee nieuwe borden van ‘hufterproof’ cortenstaal toegezegd

12. Wijnactie Lionsclub Ede voor het LBB

De Lionsclub Ede heeft in 2019 een sympathieke wijnverkoopactie gehouden, Het Luntersche Buurtbosch was één van de goede doelen, die een deel van de opbrengst mocht ontvangen. De ‘Vrienden” hebben deze actie onder de aandacht van de leden gebracht, via de nieuwsbrief.

De opbrengst van de actie zou ten goede komen aan drie goede doelen, te weten het Rode Kruis, het Geldersche Landschap en het Luntersche Buurtbosch. Elk van de stichtingen zou 1/3 deel van de opbrengst ontvangen.

het Luntersche Buurtbosch ontving uit handen van Ruud Verhage, de initiator van deze actie, het mooie bedrag van €595,-. Met dank aan de Lionsclub in Ede.

Deel dit bericht