| | | |

Protest tegen afsluiting wandelpaden bij ‘de Werelt’ en de Plaggenweg

Onderstaand ingezonden nieuwsbericht werd woensdag 13 januari j.l. geplaatst in de Lunterse krant.

“Lunteranen protesteren tegen afsluitingen wandelpaden Buurtbosch”

Bestuursleden van onze vereniging “Vrienden van het Luntersche Buurtbosch” worden sinds kort vrijwel dagelijks aangesproken door verontwaardigde leden. Zij zijn, net als wij, onthutst over het afsluiten van twee, van oudsher zeer geliefde wandelpaden, in het Luntersche Buurtbosch. 

Het bestuur tekent namens de Vereniging en haar leden tegen beiden afsluitingen fel protest aan.
Onze Vereniging is met ruim 1250 leden een van de grootste verenigingen binnen de gemeente Ede, hetgeen wel aangeeft hoezeer de Lunteranen ‘hun’ Luntersche Buurtbosch in hun hart gesloten hebben. 

Wandelaars werden enige maanden geleden geconfronteerd met de afsluiting van de eeuwenoude Plaggenweg, daar waar die behoort uit te komen op de Hessenweg. Bovendien verscheen er enige weken terug plotsklaps een afsluitend hekwerk om het 5,6 hectare grote terrein van het congrescentrum ‘De Werelt’. Hierdoor verdween in één klap een bijzonder aantrekkelijk wandelgebied.

De Plaggenweg hoort, volgens alle kaarten die bekend zijn over dit gebied, uit te komen op de Hessenweg. Dit pad is door de nieuwe eigenaren over een traject van zo’n 115 meter geleidelijk aan steeds verder onbegaanbaar gemaakt en is recent volledig afgesloten met hekken en prikkeldraad. Borden geven aan dat dit stukje pad een “rustgebied” is voor uilen en reeën. Wie wil men hiermee voor de gek houden? Wij vinden dat deze afsluiting zo snel mogelijk ongedaan moet worden gemaakt. 

Het terrein waarop ‘De Werelt’ is gehuisvest werd in 1919 door de Hervormde zendingsraad aangekocht van het Luntersche Buurtbosch en het gehele terrein achter ‘De Werelt’ was immer voor eenieder toegankelijk. ‘De Werelt’ is altijd een prettige buurman geweest, waarvan de eigenaars een open en goede relatie onderhielden met de Stichting ‘Het Luntersche Buurtbosch’, de officiële eigenaar van het Buurtbosch.  De nieuwe eigenaar, sinds 2018, heeft op enig moment tientallen bomen verwijderd en zonder vooraankondiging een kilometerslang hekwerk neergezet rondom zijn terrein. Daarbij werd de eeuwenoude “Wildwal”, die nog stamt uit de zestiende eeuw en van groot historisch belang is voor de regio, vertrapt en mogelijk onherstelbaar beschadigd.  Het hek maakt een enorme inbreuk op de levenssfeer voor mens en dier. Tot voor kort was dit het woongebied van dassen, marters en andere kleine dieren, die nu door dit hek worden buitengesloten. Het schilderachtige wandelgebied van het Zevenheuvelenpad, dat achterlangs ‘De Werelt’ de Westhofflaan met de Galgenbergweg verbindt, is nu verboden terrein geworden. Dit is voor veel bezoekers van ons bos onverteerbaar. Reden genoeg om hiertegen onze stem te laten horen. 

Meer dan een eeuw hebben bezoekers van het Buurtbosch ongehinderd en met veel genoegen van beide paden gebruik kunnen maken.  De Stichting Het Luntersche Buurtbosch heeft van oudsher het gehele bosgebied zoveel mogelijk kunnen vrijwaren van afsluitingen. Zo ontstond een aantrekkelijk aaneengesloten bos. Dit ging altijd in goed overleg en in harmonie met de grondeigenaren. De nieuwe eigenaar van het Uilenbos bijvoorbeeld, die een paar jaar geleden een groot stuk bos in beheer kreeg, stelt in deze geest zijn bosgebied dan ook gewoon open voor recreatie.  Het bestuur van de “Vrienden” stelt zich op het standpunt dat iedereen vrij moet kunnen blijven wandelen en recreëren in en rondom ons Buurtbosch, zoals dit al meer dan honderd jaar het geval is. 

In het belang van al onze leden en andere recreanten uit Lunteren en omgeving roepen we de bezitters van bovengenoemde en soortgelijke terreinen op het bos niet af te sluiten en het toegankelijk te houden voor alle natuurminnende bezoekers van het bos, die van de rust en schoonheid van het bos willen genieten.   En ook aan iedereen, die in ons gebied komt wonen, vragen wij: Heb respect voor onze historie en sluit het bos alstublieft niet af.”

Bob van Heukelom, voorzitter
Namens het bestuur van de Vereniging ‘Vrienden van het Luntersche Buurtbosch’.

In de Barneveldse Krant en Ede Stad is over hetzelfde onderwerp een interview verschenen van de journalist Freek Wolff: Protest tegen rasters Luntersche Buurtbosch: ‘Afsluiting wandelpaden is onverteerbaar’

De Oude Plaggenweg richting Hessenweg waar wandelaars nu aanlopen tegen eenprikkeldraad versperring(zie hieronder)
De Geblokkeerde uitgang, wat sindskort zogenaamd een stiltegebied is voor reeën en uilen…
Het kilometers lange hekwerk dat is aangelegd bij ‘de Werelt’
De eeuwenoude wildwal is vertrapt en onherstelbaar beschadigd.
Deel dit bericht

4 reacties

 1. Regelmatig wandelen wij in de omgeving van de Hessenweg. Het was ons al opgevallen dat er allerlei obstakels zijn aangebracht om te voorkomen dat op de Plaggenweg werd gewandeld. Verschillende keren klommen wij over takkenbossen. Nu is er helaas een provisorisch hek geplaatst. Er overheen klommen is nu geen optie meer. HELAAS.!!!! Nu moeten we een eind omlopen voor we het bos in kunnen. We betreuren het ten zeerste . Groet. J. Theunisse

 2. Bete Joke,

  Bedankt voor je reactie. We zijn blij met alle reacties daarover. Hoe meer mensen des te beter kunnen we daartegen protesteren.
  Zie ons laatste bericht op de website. Dit gaat juist over de afsluiting van de Plaggenweg: http://buurtbosch.nl/de-geniepige-afsluiting-van-de-plaggenweg/
  We hebben als vereniging Vrienden van het LBB hier protest tegen aangetekend bij de gemeente en een bezwaarschrift ingediend.
  De Stichting is de officieke eigenaar van het bos en is ook met deze zaak bezig.
  met vr. groet,

  Bob van Heukelom, Vz ‘Vrienden’.

 3. Het lijkt er op dat een groot deel van de percelen van de Wereld deel uit maakt van Natura2000 gebied en is daar zowel de vogelrichtlijn als de habitat richtlijn van toepassing. Het lijkt mij dat dit beperkingen geeft voor het gebruik en inrichting van het grondgebied van de Werelt en net zoals voor ons Luntersche Buurtbosch er een zekere natuurbescherming geldt voor dat gebied.
  https://www.natura2000.nl/gebieden/gelderland
  Daarvoor is waarschijnlijk de provincie het bevoegd gezag.

 4. Beste Pieter,

  Hartelijk dank voor je inbreng.
  Ik zal je advies doorgegeven aan de Stichting, die het overleg met de instanties voert.
  Met vriendelijke groet,
  Bob van Heukelom

Reacties zijn gesloten.