|

Algemene ledenvergadering op 18 maart

Woensdag 18 maart hield “Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch” haar jaarlijkse ledenvergadering in zaal Floor. De opkomst was goed, met meer dan 100 leden.
Voor de pauze was het huishoudelijk gedeelte, de algemene ledenvergadering. Bestuursleden Hugo Drapers en Jaap van Galen werden herbenoemd. Voorzitter Bob van Heukelom gaf een boeiende terugblik op de activiteiten in 2014, met aandacht voor:

 • jaarlijkse schoonmaak van de eendjesvijver door vrijwilligers
 • bosopruimdag door de schooljeugd, georganiseerd in samenwerking met Jac. Gazenbeek Stichting.
 • verdere afwikkeling van de erfenis Johan Noordmans
 • vernieuwing door de boswacht van de keerpaaltjes aan de Van den Hamlaan en de Bosrand
 • het eerste speciale Vriendenconcert aan de Koepel door de Urker Mans Formatie, een groot succes met meer dan 500 bezoekers (merendeels Vrienden)
 • opruimen van de Poelheide door een groep vrijwilligers om te voorkomen dat de hei dichtgroeit met dennen en berken.
 • samenwerking met de stichting Het Luntersche Buurtbosch, onder meer ten behoeve van de begeleiding van het Goudsbergproject.

Vervolgens werden de plannen voor 2015 besproken. Hier kwam o.a. aan de orde:

 • Het tweede Vrienden Koepelconcert: 4 juli met KNA orkest en Together Zangkoor.
 • Plaatsing van enkele trimtoestellen in het bos, met medewerking van de Stichting en de Vrienden.
 • Aanplant jonge boompjes in het bos bij de eendjesvijver.
 • Goudsbergproject: er komen nieuwe bordjes met duidelijker vermelding wat er wel en niet mag in het bos. De wandelroutes worden vernieuwd en uitgebreid, met medewerking van de boswacht. Er is tevens aandacht voor de ruiterpaden die op sommige punten slecht begaanbaar zijn.
 • De traditionele bosopruimdag met de schoolkinderen in samenwerking met de Jac Gazenbeek stichting.
 • Onderzoek naar de toestand van de notaris van den Ham-boom.

Na de pauze genoten de aanwezigen van de diapresentatie door natuurfotograaf Michiel Schaap uit Lochem. Het bos verrast ieder jaargetijde. Ditmaal ging de aandacht uit naar de bewoners van onze bossen en al het leven dat zich afspeelt door de vier seizoenen.

Deel dit bericht