|

De bomen zijn gekapt, hoe nu verder?

Ingezonden brief van bestuur Buurtbos in Lunterse krant

Lunteren, april 2011

Wij hebben als bestuur van Het Luntersche Buurtbosch veel commentaar gekregen op de recente houtkap in ons bos. Omdat al meer dan een jaar duidelijk werd welke bomen gekapt gingen worden, deze bomen waren reeds begin 2010 ‘geblest’, hebben we vorig jaar eerst de discussie gehad of er wel zoveel gekapt moest worden. Toelichting via de media en toelichting ter plekke door mensen die verstand hebben van bosbeheer hebben die discussie doen verstommen.

Na de boskap ontstond er een nieuwe discussie over hoe het bos was achter gelaten. Veel houtafval en veel vernieling. Blijft dat zo? Nee dat blijft niet zo. De omgezaagde bomen hadden al weg moeten zijn. Eigenlijk had al het werk dat nu nog moet worden gedaan voor 15 maart klaar moeten zijn. Dat was de afspraak en die is niet nagekomen. Ook wij als bestuur zijn daar niet blij mee. De omgekapte bomen zullen binnen een week worden verwijderd, maar met het opruimwerk moet worden gewacht. Het is nu broedseizoen en daarom  kan daar pas eind juli mee worden begonnen. Wat gaat er nu precies nog opgeruimd worden?

In het stuk Buurtbos tussen de Molenweg en het dorp wordt al het houtafval duurzaam verwerkt tot biomassa. Vervolgens worden daar de paden geëgaliseerd, zodat ze weer voor iedereen beloopbaar zijn. In het overige deel van ons Buurtbos wordtbinnen 10 meter naast de paden alles opgeschoond en verwerkt tot biomassa. Verderop, meer dan 10 meter van de paden verwijderd, blijft het houtafval liggen. Houtafval blijft in principe in ons bos liggen, zo hebben wij dat al jaren verwoord in ons beheerplan. Vervolgens worden ook daar de paden geëgaliseerd. Dit egaliseren wordt gedaan door hetzelfde bedrijf die de bomen heeft gekapt, immers de vernieling is het gevolg van de houtkap. Daar zal zo snel mogelijk mee worden begonnen. Wel wordt rekening gehouden met het feit dat paden opnieuw in het ongerede kunnen raken door het ruimen van afvalhout. Daarom zal deze activiteit fasegewijs plaatsvinden.

Restanten van de omgezaagde bomen worden niet doodgemaakt, dat leidt tot vergiftiging van de grond, noch gefreest. Wel zullen op zichtlocaties en langs de paden jaarlijks de uitlopers worden weggehaald. Naast het opruimen en opknappen zullen er op bepaalde locaties nieuwe bomen worden geplant. En dode takken in grote bomen op gevaarlijke plekken worden weggehaald.

In het najaar, nadat al deze werkzaamheden zijn verricht, vindt er een soort 2e oplevering plaats waarbij wij als bestuur kunnen beoordelen of ons bos voldoende is opgeruimd. Die beoordeling zullen wij doen in overleg met het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch.

Wij hopen dat deze berichtgeving de onrust die is ontstaan enigszins wegneemt. De lente die nu ook in ons bos duidelijk zichtbaar is, helpt daar ook aan mee.

Ab Welgraven
Voorzitter Stichting Het Luntersche Buurtbosch

Deel dit bericht