|

De Goudsberg Landschapsplan

GoudsbergHet Middelpunt van Nederland ligt bij de Goudsberg in Lunteren, zo claimt de steen die daar op de heuveltop prijkt. Maar Lunteren heeft meer. Met het
doel ook de omliggende bijzonderheden in het middelpunt van de aandacht te brengen, is het project ‘De Goudsberg, Middelpunt van Nederland’ geïnitieerd.
In dit project wordt het brengen van samenhang in de uiteenlopende bijzonderheden en voorzieningen beoogd, die het gebied rijk is. Dit varieert
van eeuwenoude grafheuvels en levend stuifzand tot de monumentale uitzichtstoren de Koepel en enorme zandgroeve. De bijzonderheden bevinden zich allemaal
op het raakvlak van natuur en cultuur, en kenschetsen de ontwikkeling van het Nederlandse landschap vanaf de voorlaatste ijstijd tot nu.
In aansluiting op het projectplan ‘De Goudsberg, Middelpunt van Nederland; De ontdekking van een uniek cultuurlandschap’ heeft de stuurgroep aan SB4
Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen gevraagd om een goed onderbouwde totaalvisie vanuit het landschap op te stellen. Hierbij is
met name behoefte aan het in beeld krijgen van de ruimtelijke en inhoudelijke relaties tussen de bijzonderheden en mogelijke kansen om de landschappelijke,
cultuurhistorische en recreatieve beleving te versterken. Het Landschapsplan De Goudsberg is de uitwerking.

Het Landschapsplan De Goudsberg is de uitwerking.
Dit plan kunt u op deze website downloaden onder media-downloads.

Vragen over dit plan kunt u mailen naar: info@middelpuntvannederland.nl

Deel dit bericht