|

Faunabeheer in het Luntersche Buurtbosch

Gert van Harn close-up Nieuwsbrief (small)
Gert van Harn

Aan het woord: Gert van Harn, faunabeheerder en toezichthouder van Het Luntersche Buurtbosch.

“Veel mensen vragen mij: Wat leeft er nu in het bos en wat gebeurt er eigenlijk?
Ik zal die vraag proberen te beantwoorden.

Wat leeft er?
Wat niemand kan ontgaan als men in het bos loopt zijn de wroetplaatsen van de wilde zwijnen. Deze lopen door bijna het hele buurtbos en ook daarbuiten.

Schuurplek wilde zwijnen
Schuurplek wilde zwijnen

Omdat wij binnen het zogenaamde nul-optie gebied vallen zijn wij gehouden te participeren in het afschot van zwijnen. Dit ligt anders voor het reewild, waarop geen afschot meer plaatsvindt sinds het nieuwe faunabeleid van het Luntersche Buurtbosch waarbij de jacht in eigen beheer wordt uitgevoerd.

In mei vorig jaar is er een reegeit doodgereden op de Boslaan. Deze geit was zogend dus ergens moest er een kalf liggen. Ik heb het kalf gevonden en dat is vervolgens naar de opvang in Halle gebracht.

Reekalfje
Reekalfje

Op klein wild wordt al jaren niet meer gejaagd in het buurtbos, zodat hier en daar weer een enkele haas of konijn wordt gezien. Degene die er met schemer nog even op uit trekt kan een vos tegenkomen, en de echte mazzelaars een das.
Ook voor de vogelaars is het bos een prachtige locatie om te vertoeven.

Wespendief
Wespendief

Zo heeft de wespendief er een nest gehad, de buizerds hadden meerdere nesten, en er waren koppeltjes grote zwarte spechten, goudvinken, putters en ga zo maar door…. , te zien.

Wat gebeurt er zoal in het Luntersche Buurtbosch?
Het mooie nieuwe fietspad vanaf de Lunterse Bosweg naar de Koepel is een aanwinst voor het buurtbos. Nu zijn ook de mindervaliden in de gelegenheid het bos te doorkruisen en een bezoekje aan de Koepel te brengen.
De ruiterroute is opnieuw uitgezet en gemarkeerd, zodat het voor de ruiters veel duidelijker is om de aangegeven route te volgen.

In de maanden tot het broedseizoen zullen wij opnieuw structuur brengen in het bladerpatroon rond de Koepel.
De ruiterpaden zullen waar nodig opgeschoond worden en de opslag zal worden verwijderd.

Gert LBB toegangshek NieuwsbriefEr zijn veel mensen die achter de schermen het nodige werk verrichten voor het buurtbos. Denk hierbij niet in het minst aan het bestuur van de Stichting en de mensen eromheen, het bestuur van de Vrienden, de Koepelcommissie en de boswachten die de rommel van een ander opruimen, en dat alles als vrijwilligerswerk.

U zult begrijpen dat de recreatiedruk de laatste jaren flink is toegenomen, denk aan de ruiters (al of niet aangespannen) de mountainbikers, de hardlopers, de wandelaars, de fietsers, het rolstoelfietsen, enzovoort.
De oppervlakte van het bos is echter niet groter geworden. Daarom kan het niet zonder beleid en regels, dus…. respecteer a.u.b. de afspraken!… respecteer het bos….! en respecteer elkaar! Dan hebben onze (klein)kinderen ook nog een mooi Luntersch Buurtbosch en houden we “De grote, groene erfenis” in stand!”

Deel dit bericht