| |

Eerste landschapsobject Goudsbergproject krijgt vorm

Als onderdeel van het Goudsbergproject presenteerde ruimtelijk vormgever/kunstenaar Rob Sweere zijn schetsontwerp voor een landschapsobject dat zal worden gerealiseerd op de plek van de voormalige Hessenhut aan de Hessenweg. Het ontwerp werd door de bij het project betrokken Lunteranen en door de Goudsbergstuurgroep met enthousiasme ontvangen. Na uitwerking van het schetsontwerp in een definitief ontwerp en het vervolgens doorlopen van een vergunningentraject wordt er naar gestreefd het object in het komende najaar te realiseren.

Het landschapsobject wordt ontwikkeld in de lijn van een Community Arts-project. Onder leiding van Rob Sweere, afgelopen najaar voor deze opdracht door een speciale commissie geselecteerd, leverde een groep bewoners van Lunteren (de ‘community’) gedachten, herinneringen, ideeën en praktische informatie over de locatie en de geschiedenis hiervan. Sweere vertaalde deze input in zijn schetsontwerp.

Het object, gepresenteerd in de vorm van een maquette, laat de bezoeker de omgeving en de geschiedenis hiervan optimaal beleven. Het hoge uitzichtpunt biedt een prachtig vergezicht over de eng. De lage verdieping accentueert de geschiedenis van grindwinning op deze plek. De ronde vormen refereren aan de wielvorm van een hessenwagen; in de balustrade wordt een historische werktekening van zo’n wagen gereproduceerd. Een grote kei verwijst naar de ijstijd en naar het vlakbij gelegen Middelpunt van Nederland. En de centraal te planten boom tenslotte, die in de loop van de komende decennia boven het object uitgroeit, verwijst omgekeerd naar het Lunters Buurtbos en de hoogte van de Koepel, die in de loop van de tijd extra verdiepingen kreeg om boven de bomengroei uit te komen. ‘De herdenkingsboom voor notaris Dinger, geplant in 1914, is inmiddels volgroeid. Tijd voor een nieuwe herdenkingsboom, 100 jaar later!’, aldus Sweere. Als materiaal voor het object kiest Sweere onder meer voor duurzaam lokaal hout, cortenstaal en steen.
Naamloos
Vanuit de lokale Lunterse bevolking zijn bij dit project o.a. betrokken:
 Erik van Dijk (Scouting Lunteren)
 Gert Jacobsen (Restaurant De Goudsberg)
 Jacco van Riessen (Donnerschool De Glind)
 Louis Fraanje (Jac. Gazenbeek Stichting)
 Jan Kampfraath (Camping De Rimboe)
 Teunis van Barneveld (Oud Lunterse Dag)
 Jaap van Galen (Dorpsraad)
 Ali Hendriksen (Zangstudio Alalia)

Kunstenares Marieke Bouman is betrokken bij de artistieke begeleiding van dit project.

Deel dit bericht