| | |

Resultaten enquête Vrienden van het Luntersche Buurtbosch april 2018

De Vereniging “Vrienden van het Luntersche Buurtbosch” bestaat dit jaar 50 jaar. In dat kader zijn er allerlei activiteiten opgezet. Meer info over het 50-jarig bestaan Eén daarvan was een enquête, uitgezet via de Lunterse krant en via de digitale Nieuwsbrief van de Vrienden. Met deze enquête wil het bestuur van De Vrienden een beeld krijgen van de betrokkenheid van de Lunterse bevolking bij het bos en wat er leeft bij de gebruikers van ons bos.

Er waren 178 reacties op de enquête waarvan 90 via het enquêteformulier bij de Lunterse krant en 88 via de website. De meerderheid, 64%, is lid van de Vrienden.

Uit de antwoorden blijkt een grote betrokkenheid bij en waardering voor het buurtbos. Ruim 68% komt wekelijks of zelfs dagelijks in het Buurtbosch. 79% heeft de nieuwe bankjes bij de Eendjesvijver gezien. 45% kent de permanente expositie in De Koepel; 23% is naar een of meer van de Vrienden Koepelconcerten geweest. 45% is op de hoogte van de activiteiten van de Boswacht; 39% heeft de nieuwe wandelroutes wel eens uitgeprobeerd. 70% vond het Goudsbergproject mooi.

Ook kon men eigen suggesties en opmerkingen vermelden.
19 mensen uiten hun waardering voor het buurtbos en de wens om vooral zo door te gaan en zuinig te zijn op het bos.
Verder er waren er heel veel uiteenlopende suggesties en opmerkingen. Hier de opmerkingen die door méér dan 3 respondenten zijn gemaakt:

  • meer speelmogelijkheden voor kinderen (9)
  • omgevallen bomen/afgewaaide takken beter opruimen (8)
  • meer vuilnisbakken en vaker legen van de bakken (8)
  • beter onderhoud van de Paaskolk (7)
  • betere bewegwijzering routes (4)
  • minder uitdunnen van het bos (4)
  • optreden tegen loslopende honden en paarden op wandelpaden (4)

We zullen deze suggesties meenemen en bespreken in het overleg met de Stichting Het Luntersche Buurtbosch over beheer en onderhoud.
Eén wens is inmiddels al in vervulling gegaan: de Paaskolk (zie foto) is weer mooi opgeknapt!

Allen die aan de enquête hebben meegewerkt willen we van harte bedanken. Zoals gemeld bij de enquête hebben we onder de inzenders 10 replica’s van de Koepel verloot en deze mensen hebben daar inmiddels bericht over ontvangen.

 

Deel dit bericht