Geanimeerde ledenvergadering Vrienden met oprichting Boswacht

Woensdag 21 maart hield de “Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch” haar jaarlijkse ledenvergadering in een geheel gevulde sfeervolle zaal Floor. Het was een zeer gevarieerde avond, waarin voor de pauze het huishoudelijk deel door voorzitter Bob van Heukelom behandeld werd, deels met een door beelden ondersteunde presentatie over de activiteiten rondom ons bos en het 100 jarig bestaan daarvan dit jaar. Na meer dan 13 jaar secretaris geweest te zijn, werd afscheid genomen van Jan Hassink – tijdens de vergadering spontaan aangesproken als Jan Hakselaar – omdat hij met hulp van deze machine en een aantal vrienden, onlangs de Paaskolk weer herkenbaar heeft gemaakt! Veel dank aan hem gevolgd door een warm welkom aan de nieuwe secretaris de heer Paul Engelen.
Daarna werden de 11 nieuwe boswachten officieel geïnstalleerd; zij zullen (vrijwillig) zwerfvuil opruimen en toezicht gaan houden, ieder in een deel van ons bos.
Belangrijkste thema voor 2012 is de werving van nieuwe leden door middel van de actie Vriend(in) maakt Vriend(in) gevolgd door een grote huis aan huis actie in april dit jaar.
De vereniging streeft ernaar ons bos ook in de toekomst voor de Lunterse bevolking te behouden door het vergroten van de draagkracht en hoopt honderden nieuwe leden te kunnen inschrijven.
Op zaterdag 29 september zal een grootse jubileum feestavond worden georganiseerd in “de Werelt” speciaal voor alle vrienden. Alleen al daarom zouden alle inwoners van Lunteren lid moeten worden. U kunt dat NU doen door de in deze krant afgedrukte antwoordstrook in te vullen en afgeven bij onze nieuwe secretaris.
Vermeldenswaard is ook het feit dat in onze eendjesvijver weer een tweetal mooie witte zwanen rond zwemmen! (zie foto)
Na de pauze presenteerde de Edese natuurfotograaf Fred van Wijk een drietal prachtige foto- en diaklankbeelden van de schitterende natuur en dieren van de Veluwe. Wondermooi waren de opnamen van ijsvogels en de sfeerbeelden van het wild in de bossen.
Al met al een zeer geslaagde vergadering.

Deel dit bericht