| | |

Gedeelte wandelpad Plaggenweg heimelijk afgesloten: Een fotoreportage.

De uitgang van de aloude Plaggenweg daar waar deze ter hoogte van nr. 67 op de Hessenweg uitkomt is in de afgelopen 1,5 jaar heel geleidelijk aan, stukje bij beetje, steeds verder onbegaanbaar gemaakt.
Naar verluid is dit gedaan vanwege vermeend overlast van mountainbikers, wandelaars en wilde zwijnen. De uitgang van het Buurtbosch naar de Hessenweg werd uiteindelijk op een geniepige wijze steeds verder onbegaanbaar gemaakt en is nu definitief afgesloten. De werkelijke reden van deze afsluiting wordt intussen steeds duidelijker…

In de Ede Stad van 14 januari lezen we dat nr. 67 een aanvraag heeft ingediend om, tegen het bestemmingsplan in, hier commerciële activiteiten te ontwikkelen in de vorm van een nieuw te ontwikkelen Bed & Breakfast locatie. De’ Vrienden’ hebben hiertegen intussen een bezwaarschrift ingediend.

Kan dat allemaal zomaar?

Omwonenden en gebruikers van ons bos vragen zich bezorgd af of dit allemaal maar zo kan en mag? Zowel het bestuur van de Stichting als dat van de Vrienden zijn van mening dat dit absoluut niet in de haak is.
We constateren een herkenbaar patroon in deze gang van zaken. Particulieren sluiten steeds vaker wandelpaden af, die sinds mensenheugenis opengesteld waren en als niemand piept wordt de situatie uiteindelijk gedoogd. Wij vragen ons af wat de positie van de gemeente Ede bij deze gang van zaken?

De Plaggenweg maakte al meer dan honderdvijftig jaar (volgens oude kaarten vanaf 1836) deel uit van de infrastructuur en vormde een verbindingsweg vanuit het bos naar de Hessenweg.  Deze verbinding blijft ook heden ten dage een zeer belangrijke uitvalsweg om vanuit het bos naar de openbare weg te komen. Het is de enige mogelijkheid om in en uit het Buurtbosch te komen in het traject tussen de Boslaan en de Lunterse Bosweg. Dit is niet alleen voor recreanten maar zeker ook voor nooddiensten een uiterst belangrijke uitweg. In geval van een ongeval of een bosbrand moet men snel via deze weg diep het Buurtbosch in kunnen komen, dan wel een snelle uitweg naar de Hessenweg kunnen vinden.

De Stichting en anderen hebben al eerder aangegeven bezwaar te maken tegen deze afsluiting. Helaas heeft overleg met de huidige eigenaren van de belendende percelen hen er niet van kunnen weerhouden om door te gaan met hun in onze ogen ontoelaatbare praktijken.  

Een fotografische reconstructie

Aan de hand van een serie, in de afgelopen tijd genomen foto’s, kunnen we het proces volgen. Zo kunnen we zien hoe dat is gegaan. Stap voor stap werden steeds meer belemmeringen opgeworpen, tot aan de volledige afsluiting van deze oude Plaggenweg.. 
Van boven naar onderen hebben wij de situatie weergegeven zoals die in de loop der tijd is ontstaan. De eerste foto’s komen van Google Maps en tonen de situatie, zoals deze uitgang er nog uitzag van medio mei 2019.

Op deze oude kaart met de wandelwegen in het bos is goed te zien dat bij het kruis de Plaggenweg tussen perceel nr.67 en nr.71 uit hoort te komen op de Hessenweg.
De uitgang van de Plaggenweg naar de Hessenweg zoals die in 2016 nog bestond (Foto Google Maps)
Dezelfde plek gefotografeerd door Google Maps in mei 2019. Ook hier zien we dat de uitgang nog steeds toegankelijk was
De Plaggenweg zoals deze nog altijd vanuit het Buurtbos langs het perceel Hessenweg nr. 67 naar de Hessenweg loopt.

15 maart 2020:

De geleidelijke metamorfose is begonnen:
Opeens liggen er takkenbossen op de doorgaande weg.

Takkenbossen neergegooid op de Plaggenweg om de doorgang naar de Hessenweg te blokkeren.
Het wandelpad wordt ernstig beschadigd en wordt steeds verder ontoegankelijk gemaakt.
Vanuit de Hessenweg kan er op 15 maart 2020 al bijna niemand meer in of uit.

20 december 2020:

De uitgang naar de Hessenweg is met prikkeldraad volledig gebarricadeerd. Het is nu zogenaamd een ‘stiltegebied voor Reeën en Uilen’. Wie denkt men hiermee voor de gek houden?

12 januari 2021:

De afzetting is voltooid!
Laatste deel Plaggenweg toegevoegd aan het grondgebied van het perceel van Hessenweg 67.

Ons uitgangspunt is:

1. Wandelwegen die meer dan 30 jaar bestaan behoren niet zomaar afgesloten te worden.
2. Tevens zijn door deze afsluiting de veiligheid van mens en dier in het Buurtbosch in het geding!

Daarom hebben wij het volgende gedaan:

De vereniging “Vrienden” van het Luntersche Buurtbosch heeft bezwaar aangetekend bij de gemeente tegen deze gang van zaken!

Deel dit bericht

7 reacties

 1. ik onderschrijf het protest tegen de onrechtmatige afsluiting van het buurtbosch th van de hessenweg/plaggenweg

 2. Zou het zo kunnen zijn dat deze weg behoort bij het kadastrale perceel van nr 67?
  Dat komt aan de oostzijde van Lunteren nog wel vaker voor, meen ik.
  Dat neemt niet weg dat de gang van zaken, zoals iemand al schreef, “a-sociaal” zou kunnen worden genoemd. Het past in ieder geval niet bij de mentaliteit zoals we die in ons dorp graag hoog houden.
  Is dit al nagetrokken en zo ja, is er dan toch een bezwaarschrift in te dienen?
  Is hier dezelfde eigenaar “bezig” als bij congrescentrum De Werelt ?
  Die moet bepaald nog wennen aan hoe wij in Lunteren met elkaar willen omgaan.!!

 3. Dit is de zoveelste afzetting die ik tot groot verdriet moet ervaren. We liepen ook altijd langs de “tamme kastanjeboom” naar boven vanaf de Molenweg…..het paadje van de Engweg richting Boslaan is al minstens 20 jaar afgesloten en zo zijn er ook Kerkepad en verdwenen. Goed dat hier iets aan gedaan wordt!

 4. Dit doet mij denken aan de droevige afsluiting van de Oude Arnhemseweg bij perceel nr. 91.
  Wellicht een iets andere situatie, maar het gevolg is uiteindelijk dat de enige landelijke route die men heeft vanuit het dorp naar de Goorsteeg aan de Westzijde van de spoorlijn, niet meer begaanbaar is voor wandelaars en fietsers. In dit geval heeft de Gemeente gewoon niet goed opgelet en had de eigenaar inmiddels het ‘ recht ‘ om de doorgaande weg te blokkeren en voor eigen gebruik aan te wenden. Een groot verlies voor veel Lunteranen die van de Oude Arnhemseweg gebruik maakten om vanuit het dorp te fietsen of wandelen richting de Nieuwe Heuvel of bv Ede.
  Ook de afsluiting waar u het hier over heeft stemt me droevig, en lijkt me onrechtmatig. Zoiets kan toch niet zomaar?

 5. Dank voor het zeer heldere overzicht van de eigenmachtige landpikkerij aan de randen van het Buurtbosch. Noblesse oblige, formeel eigendom van natuurgebied betekent nog niet dat men de gemeenschap zomaar kan onthouden van recreatieve mogelijkheden. Sinds op landelijk niveau het ministerie van Ruimtelijke Ordening als toezichthouder is weggevallen, neemt de verrommeling en verkwanseling van het landschap rap toe. (Invloed)rijke particulieren zien nu hun kans om op lokaal niveau onderhands met plaatselijke bestuurders hun plannen ten eigen gerief door te drukken, vaak via allerlei salamitechnieken. Een moreel appel doen om het gemeenschappelijk belang in het oog te houden is weinig effectief.
  Mijn hoop is dat Bestuur en Vereniging de energie en gedrevenheid kunnen opbrengen om deze misstanden bij de juiste instanties aan de kaak te stellen.

 6. Ik maak ook bezwaar tegen het afsluiten van dit pad. Is al geruime tijd aan de gang. Dit pad was ook een officieel aanvoer pad voor ruiters om zo op en van de ruiterroute in het Buurtbos. te komen. Stond ook aangemerkt op de ruiterroutekaarten als zodanig. Om nu vanaf de Immenweg – Hessenweg aansluiting te vinden zijn ruiters genoodzaakt om te rijden via de Boslaan of de Lunterse Bosweg voorbij de Kastanjehof.

  Bewoners Immenweg 4.

 7. Het is zo jammer dat juist door deze afsluiting, wild zoals reeën, weer een doorgang minder hebben. De bebouwing met hekken vormen al een bijna ondoordringbare barrière. Eerder zag je nog wel reeën in het gedeelte over de Molenweg vanuit Lunteren. De laatste tijd zie ik ze niet meer. Het kan ook te maken hebben met de drukte vanwege corona in het bos maar ik denk ook dat het komt door de afsluiting van het pad.
  Saskia Klok

Reacties zijn gesloten.