Goudsbergproject van start

NaamloosHet Goudsbergproject werd in 2010 gepresenteerd. Het gaat om het gebied rondom de Goudsberg/Middelpunt van Nederland inclusief het Luntersche Buurtbos en het Wekeromse Zand. Doel is om een grote natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het gebied te behouden en het gebied beter zichtbaar en aantrekkelijker voor bezoekers te maken.

Het project om de cultuurhistorische waarde van de Goudsberg te behouden en het gebiedaantrekkelijker te maken voor bezoekers, is gestart. 

Enkele jaren was onduidelijk of het plan voor de Goudsberg uit 2010 doorgang kon vinden. De gemeente Ede had aan haar investering in het project (500.000 euro) de voorwaarde verbonden dat aanjager stichting het Luntersche Buurtbosch voor 1 juli 2013 zelf 650.000 euro van andere partijen, waaronder de provincie, binnen zou halen. Dat is gelukt.

Het bestuur van de Vrienden is actief betrokken in de stuurgroep en bij de verschillende projectgroepen. Het bestuur wil de leden betrekken bij het project onder andere via verschillende projectgroepen.

Deze zomer wordt begonnen met marketing en eerste werkzaamheden.

‘Meer informatie is te vinden op onze website onder ‘GOUDSBERG / NIEUW PLAN’.

Deel dit bericht