Jaarvergadering “Vrienden van het Luntersche Buurtbosch

ALV 2013 1Woensdag 20 maart hield de “Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch” haar jaarlijkse ledenvergadering in een sfeervolle zaal Floor. Het was een zeer gevarieerde avond, waarin voor de pauze het huishoudelijk deel door voorzitter Bob van Heukelom behandeld werd, deels met een door beelden ondersteunde presentatie over de activiteiten rondom ons bos en de activiteiten die plaats vonden rondom het 100 jarig bestaan. Een hoogtepunt van het jaar was de ledenwerfactie die een ongekend succes had: Er meldden zich vorig jaar 436 nieuwe leden aan. De vereniging groeide daarom van 825 naar 1261 leden.

Er werd afscheid genomen van twee bestuursleden: Joop Karsten, penningmeester, en Jan Klok, lid. Veel dank voor deze actieve leden. Twee nieuwe leden zijn welkom geheten: Wim Spelt als nieuwe penningmeester, en Judith Gerretsen met aandachtsgebied communicatie.

Daarna gaf het bestuur een overzicht van de activiteiten die er voor het komende jaar staan gepland. Dank zij het toegenomen aantal leden, kunnen naast de gebruikelijke activiteiten zoals het onderhoud van de eendjesvijver, de hekwerken rond de gedenkbomen en de jaarlijkse ‘opruimdag met de scholen’,  het komende jaar een paar nieuwe activiteiten worden opgepakt.
De samenwerking tussen de Boswacht en de gemeente zal worden geïntensiveerd. De Notarisbank zal worden gerenoveerd. De vrienden zullen nauw betrokken worden bij de ontwikkelingen rond het Goudsbergproject. Zodra daarover nieuwe ontwikkelingen zijn te melden zal de Vereniging samen met de Dorpsraad klankbordbijeenkomsten organiseren voor alle “Vrienden” en belangstellenden.  Er zullen open boswerkdagen worden georganiseerd met vrijwilligers. En er zijn plannen om in de zomer op het Nieuwe Erf samen met belangstellende winkeliers een groot bomen hak- en zaagevenement te houden.

Na de pauze presenteerde de bekende natuurfotograaf Geurt Besselink een tweetal  prachtige foto- en diaklankbeelden met prachtige opnames van de natuur en dieren van de Veluwe en verstilde beelden uit IJsland met het schitterende Noorderlicht.  Al met al een zeer geslaagde vergadering.

Deel dit bericht