| | |

Laat uw stem horen over de afsluiting van de Plaggenweg.

Via dit bericht roepen wij uw hulp in bij onze strijd om de uitgang van de Plaggenweg naar de Hessenweg weer te heropenen. De Plaggenweg is de naam, die sinds mensenheugenis is verbonden aan de brede wandelweg, die de verbinding vormt tussen de Molenweg en de Hessenweg.

Langs deze weg liepen, in vroegere tijden, de arme schapenboeren met hun kruiwagens om heideplaggen op te halen vanuit de heigronden dicht bij het dorp. Deze heideplaggen gebruiken ze als dakbedekking voor hun boerderijen, die ze op de woeste ‘communale gronden’ hadden mogen neerzetten.

Juristen van het WandelNet bekijken op dit moment de juridische mogelijkheden om de afsluiting van de Plaggenweg ongedaan te maken. Daarvoor hebben zij voldoende getuigenissen nodig van wandelaars, die aangeven dat zij gedurende meer dan 30 jaar gewend waren om over de Plaggenweg naar de Hessenweg te wandelen.

Belangrijk: WandelNet heeft erop gewezen dat het erg belangrijk is als er een flink aantal handtekeningen overhandigd kan worden van mensen die jarenlang van de Plaggenweg gebruik gemaakt hebben.

Daarom willen wij al diegene vragen, die in het verleden regelmatig gebruik maakten van het laatste deel van de Plaggenweg, daar waar deze voorheen uitkwam op de Hessenweg (dat deel wat nu is afgesloten) om het formulier in te vullen dat we op onze website hebben geplaatst. 
 
Het formulier kunt u invullen op onze website: Formulier
 
Mede namens mijn bestuur wil ik u nogmaals hartelijk danken voor uw betrokkenheid en wij hopen voor de volgense fase weer veel formulieren met uw handtekening te mogen ontvangen.
 
Met hartelijke groet, namens de Stichting en onze vereniging,
 
Bob van Heukelom,
Voorzitter Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch.

PS: Hoe meer mensen zich hiervoor aanmelden, des te meer zal een rechter rekening houden met de wens van zovelen tegen één grondeigenaar, die het recht van overpad negeert.

Vanuit het Luntersche Buurtbosch loopt de Plaggenweg langs het perceel van Hessenweg 67, waar vroeger de Wagenmaker Hermans woonde, in de richting van de Hessenweg.
De uitgang van de Plaggenweg op de Hessenweg, zoals die nog bestond in mei 2019 (bron: Google Maps)
Deel dit bericht