| |

13 november: ledenavond Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch

LBBlogo
Dit najaar wil de Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch voor het eerst een nieuwe activiteit voor de leden aanbieden, dus naast de jaarlijkse algemene ledenvergadering die traditiegetrouw in maart plaatsvindt. Dit staat te gebeuren op woensdag 13 november a.s. om 19.30 uur in Zaal Floor, Dorpsstraat 36.
Er zijn twee onderdelen.
Voor de pauze zullen Mirjam Blott (projectleider) en Peter Zuurbier (voorzitter klankbordgroep) het een en ander vertellen over de actuele stand van zaken en de plannen rondom het Goudsbergproject.
Na de pauze zal de Edese natuurfilmer Luc Enting een keuze uit zijn werk laten zien. Luc brak in 1996 door met de succesvolle film ‘Het Edelhert’. Met het succes van de tv-serie ‘Puur Natuur’ ontwikkelde hij zich tot filmer en producent van unieke natuurfilms en documentaires.
We ronden af om ongeveer 21.30 uur.
Graag hopen we u op 13 november te mogen begroeten!
Toegang voor leden is gratis.

 

Deel dit bericht