Ledenvergadering “Vrienden van het Luntersche Buurtbosch”

Op 21 maart 2012 houdt de vereniging “Vrienden van het Luntersche Buurtbosch” haar jaarlijkse ledenvergadering.

Alle “Vrienden”, leden van de vereniging, maar ook andere belangstellenden die het Buurtbosch een warm hart toedragen worden hartelijk uitgenodigd.

Wilt u iets horen over het reilen en zeilen van onze vereniging en het Buurtbosch, dat dit jaar haar 100 jarig jubileum viert, dan mag u deze avond beslist niet missen!

Voor de pauze wordt het huishoudelijke deel m.b.t. de vereniging behandeld waarin o.a. de aankondiging van een grote ledenwerfactie en de installatie van een aantal vrijwilligers tot “Boswacht”

Na het officiële gedeelte zal de bekende Edese natuurfotograaf Fred van Wijk een presentatie verzorgen over de natuur van de Veluwe. De presentatie wordt afgesloten met een klankbeeld (audiovisuele show), dat is getiteld “Dieren in het Veluwse landschap”. Veel foto’s zijn tot stand gekomen na urenlang gecamoufleerd wachten, bijvoorbeeld op ijsvogels, dassen of vossen. Ook fotografeert hij tijdens wandelingen in de bosgebieden in de gemeente Ede. De eerste uurtjes van de dag zijn voor Fred van Wijk de favoriete fotomomenten. Dan is het licht het mooist en zijn dieren actiever dan midden op de dag.

Fred van Wijk (geboren in 1963 te Ede) fotografeert sinds 1982 in de natuur, nadat hij al een aantal jaren de hobby “vogels kijken” beoefende. Doordat hij woont op de Veluwe is de voorkeur voor de bossen en de daar levende grote zoogdieren logisch. In de loop der jaren zijn de interesse en de fotomotieven uitgebreid tot alle aspecten van de natuurfotografie: landschappen, vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen, insecten, planten. Zijn stijl kenmerkt zich vooral door sfeer en mooi licht. Beelden van Fred worden regelmatig gebruikt in tijdschriften en andere publicaties.

Al met al belooft het weer een mooie en interessante avond te worden.

Wij zien u graag op woensdag 21 maart 2012 (aanvang 19.30 uur precies), in Zaal Floor, Dorpsstraat 36 te Lunteren

Deel dit bericht