| | |

Ledenvergadering ‘Vrienden’ in het teken van 50-jarig bestaan

Woensdag 18 april hield de “Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch” haar jaarlijkse  ledenvergadering in een druk bezette zaal Floor. Het was een zeer gevarieerde avond in verband  met het 50-jarig jubileum, waarin voor de pauze het huishoudelijke deel door voorzitter Bob van Heukelom behandeld werd met een beeldende presentatie van de activiteiten in 2017 en de verwachte activiteiten in 2018.
Er werd afscheid genomen van bestuurslid Hugo Drapers. Hugo werd  hartelijk bedankt voor zijn inzet als bestuurslid gedurende 14 jaar voor de Vrienden. Hij was het ‘juridisch geweten’ van het bestuur. Hij zag altijd het belang van het buurtbos in combinatie met het belang van de gebruikers van het bos. Hugo dankt het bestuur voor de prettige samenwerking.
De huidige statuten dateren uit 1979 en de voorzitter leidt een voorstel in om de statuten te moderniseren. Met een overgrote meerderheid aan stemmen werd het voorstel aangenomen.
Het bestuur gaf een overzicht van de activiteiten die er voor het komend jaar staan gepland. Het werk aan de herinrichting van het Wittewievengat. Er worden wandelingen met een gids georganiseerd in het buurtbos. Ook wordt er een proeflidmaatschap opgezet voor nieuwe Lunteranen in samenwerking met de Lunterse makelaars. De boswachten zijn nu herkenbaar door hun jasje met het Luntersche Buurtbosch logo.
Dit  jaar staat vooral in het teken van het 50-jarig jubileum en de ledenwerving voor de Vereniging. Er is gestart met een bouwplaat van de Koepel voor de kinderen. Vervolgens is de Lunterse bevolking gevraagd om hun mening te geven over het Luntersche Buurtbosch via een enquête. Tenslotte is er een nieuwe ledenwevingsfolder verspreid.  Uit de enquête bleek een grote positieve betrokkenheid bij het Buurtbosch en de Vrienden hopen op veel nieuwe vrienden!
Het Vrienden Jubileum Zomerconcert in samenwerking met de Koepelcommissie is dit jaar op 30 juni, waar de bekende zangeres Ellen ten Damme zal optreden. Leden krijgen  vanwege het 50-jarig jubileum de toegangskaarten voor een vriendenprijs.
Na de pauze was er een samenspraak van oud-voorzitter Jan Bos en oud-bestuurslid Ab Welgraven over 50 jaar Vrienden. Dit in combinatie met een verrassend optreden van Notaris Van den Ham, een rol, met veel humor gespeeld door Jaco van Riessen. De heren moesten maar eens uitleggen wat er in die 50 jaar met zijn bos was gebeurd, gelukkig was de notaris zeer content. De grote Buurtbosch-kennisquiz werd op hilarische wijze geleid door Truida Ribbers en Jenny Methorst, met medewerking van Gert Ribbers, in de rol van Maarten van Rossum. Jaap van Galen, oud bestuurslid van de Vrienden, ging als winnaar van de quiz met veel ‘prijzen’ van de lopende band naar huis.
Al met al was het een zeer geslaagde feestelijke vergadering.

Voorzitter Bob van Heukelom spreekt de leden toe
“Notaris van den Ham” in gesprek met Ab Welgraven en Jan Bos
Quizmasters Jenny Methorst en Truida Ribbers met prijswinnaar Jaap van Galen
Deel dit bericht