Luntersche Buurtbosch wint Mooi Gelderland-prijs

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen reikt dit jaar de Mooi Gelderland-prijs uit aan Stichting Het  Luntersche Buurtbosch voor het beheren en behouden van het gelijknamige bos voor de inwoners van Lunteren.

Het bronzen beeldje, de oorkonde en het geldbedrag van € 1.000,- werden zaterdag 29 september uitgereikt tijdens de Jubileumavond van het Buurtbosch, ter gelegenheid van hun 100-jarige bestaan.

Het Luntersche Buurtbosch is een mooi voorbeeld van de verantwoordelijkheid die de locale gemeenschap neemt voor het behoud van het natuurlijke en culturele erfgoed in de eigen leefomgeving. Het is wellicht ook het oudste voorbeeld in ons land. Notaris van den Ham, de stichter van het Buurtbosch begon zijn activiteiten, het aankopen van stukken heide en woeste grond, al in 1886. Ruim voor de oprichting van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en zelfs van de Heidemij. Het zou zelfs model kunnen staan voor nieuwe vormen of initiatieven van burgerparticipatie.

Inspiratiebron

Het Luntersche Buurtbosch is meer dan een bos dat wordt beheerd. Met een educatief scholenproject wordt de jeugd bewust gemaakt van het belang van de leefomgeving.

De Stichting heeft ook aandacht voor monumentenzorg, zoals de restauratie van de rijksmonumentale pomp naast de Koepel. Tot slot worden activiteiten georganiseerd, zoals theatervoorstellingen. Door dit brede aanbod is de Stichting Het Luntersche Buurtbosch een inspiratiebron voor anderen.

De Stichting Het Luntersche Buurtbosch en haar grote schare vrienden leveren al honderd jaar een overtuigende bijdrage aan een mooier Gelderland, aldus de jury.

De Mooi Gelderland-prijs wordt uitgereikt aan een persoon of groep van personen die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor natuurbescherming en/of cultuurbehoud in Gelderland. De prijs wordt sinds 1990 toegekend.

Foto: Dennis van Doodewaard, Foto Fragma

Deel dit bericht