| |

Mooi werk in het Luntersche Buurtbosch

Door het Goudsbergproject worden er niet alleen nieuwe landschapsobjecten zoals de Hessenhut gerealiseerd maar zijn er ook heel concrete verbeteringen te noteren in ons buurtbos. Zo is de Vliegweg onlangs voorzien van een halfverharding en is nu weer goed per fiets te berijden vanaf de Lunterse Bosweg tot aan de Koepel (waar het pad aansluit op het fietspad van de Werelt naar de Lunterse Boer).

2015-10-16 10.19.54

Compleet met een bord ‘fietspad verboden voor ruiters’ maar dat is ten overvloede want ruiters en aanspanningen zijn alleen toegestaan op de gemarkeerde ruiterroutes (die trouwens binnenkort óók worden vernieuwd).

In de zuidoosthoek van het bos is het voormalige ‘ANWB-terreintje’ omgetoverd tot een wildakker. Nu nog kaal maar volgende voorjaar wordt het vast een zee van bloemen en planten (met als doel het aantrekken van allerlei vlinders, bijen en andere insecten, vogels, konijnen en reeën).

2015-10-10 19.16.20

Kortom: mooi werk in het bos!

Deel dit bericht