Nieuwe afsluitingen in het Luntersche Buurtbosch

Afgelopen weken zijn er door de Stichting op diverse plaatsen nieuwe afsluitingen geplaatst. Samen met een vrijwilliger van de Vereniging Vrienden van het Buurtbosch heeft de boswachter op een paar plekken waar het urgent was stevige, afsluitbare draaihekken gerealiseerd. Dit was mogelijk vanwege een financiële bijdrage van de Vrienden.

Het buurtbos kent vele ingangen met achterstallig onderhoud. Ook zijn er veel nieuwe ingangen door mountainbikers, ruiters, of wandelaars gemaakt. Als gevolg hiervan zijn er helaas regelmatig aanspanningen en zelfs auto’s in het bos te zien. Daarnaast heerst bij de Stichting de vrees dat het storten van huisafval of, erger nog, drugsafval, te makkelijk is. Het bos moet echter wel, waar nodig, toegankelijk zijn voor brandweer en toezicht. Op die plaatsen zijn slagbomen nodig. Elders voldoen keerpalen.

Willem Jan Blankespoor (op de foto) plaatst samen met boswachter Gert van Harn het hek langs het perceel aan de Hessenweg.

In het werkplan van de Stichting is het werk aan de afsluitingen opgenomen. Gezien de hoeveelheid slagbomen en ook vanwege de beschikbare financiën zou dit werk gespreid worden over meerdere jaren. Omdat ook de Vrienden de zorg deelden en de noodzaak zagen is er een forse bijdrage toegezegd. Daardoor is uitvoering van het afsluitingenplan in een stroomversnelling gekomen. Het wordt nu in een veel kortere tijd gerealiseerd. Ook is het nu mogelijk om op prominente plekken, zoals bij de ingang aan de Boslaan, grote witte hekken met opschrift te plaatsen.

Op 27 dec.is het kapotte hek aan de van den Hamlaan vervangen.

Dat vrijwilligers in zaken als deze een rol kunnen spelen is duidelijk. De Stichting en de Vrienden zijn bezig om een vrijwilligersgroep op te zetten die met enige regelmaat, en onder leiding van de boswachter, passende werkzaamheden verrichten. We willen beginnen met een kleine groep en denken daarbij aan één dag in de maand.  

Inmiddels staan er langs de Molenweg, Hessenweg, Boslaan en aan het eind van de van den Hamlaan nieuwe draaihekken die minstens 20 jaar mee moeten kunnen gaan.

Deel dit bericht