Nieuws van de Boswacht

De Boswacht van het Luntersche Buurtbosch bestaat sinds medio 2012 uit een 14-tal vrijwilligers die elk in een deel van het bos zwerfvuil opruimen, klussen doen en onderhoudsproblemen of misstanden signaleren en doorgeven. Twee keer per jaar komen de boswachten bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. De laatste bijeenkomst was op 9 april 2014.

De boswacht steunt het initiatief van de stichting voor het publiceren en verspreiden van spelregels voor recreatief gebruik van het bos. Het bos is van en voor de gehele Lunterse bevolking, of ze nu wandelaar, fietser of paardruiter zijn. Wederzijds respect en rekening houden met elkaar staat wat ons betreft voorop.

Door een groepje vrijwilligers van de boswacht worden de keerpaaltjes vervangen (lage paaltjes aan de rand van het bos die moeten voorkomen dat auto’s of aanspanningen het bos in kunnen rijden).  Overbodige paaltjes zijn weggehaald.

Er is een initiatief om de vier wandelroutes in ons bos te verbeteren zodat ze in beide richtingen gelopen kunnen worden. De bewegwijzering zal daarvoor moeten worden uitgebreid. Er is overleg geweest met de stichting en in het kader van het Goudsbergproject zullen ook wandelroutes worden aangepakt. Daarom wachten we tot het plan voor de routes klaar is (naar verwachting medio 2014).

We gaan inventariseren welke zitbankjes in het bos aan vervanging toe zijn en daar actie op ondernemen.

Met name rondom de Goudsberg is er bij tijd en wijle veel overlast van grote groepen (tientallen en soms wel honderden) mountainbikers die het wandelen in het bos onmogelijk maken. Vanuit de stichting is er regelmatig overleg met mountainbikeclubs in de regio maar er komen ook groepen uit de randstad hier naar toe. Er is contact met toezicht maar met zulke grote groepen is het lastig om effectief op te treden. Het thema ‘mountainbiken’ zal ook in het kader van het Goudsbergproject terugkomen.

Deel dit bericht