“Nog zoveel te doen om ons bos mooi en vitaal te houden”

Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch bestaat 50 jaar
Interview met het bestuur (gepubliceerd in de Lunterse Krant van 16-12-2017)

In 2018 is het 50 jaar geleden dat de Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch werd opgericht. Reden om een aantal bestuursleden uit te nodigen voor een interview: Bob van Heukelom (voorzitter), Wim Spelt (penningmeester) en de dames Pia Verduijn en Monica van der Hoff. Wij spreken hen in het rijksmonument De Koepel.

Waarom zijn de ‘Vrienden’ opgericht?

Bob: “Het was een halve eeuw geleden slecht gesteld met het Buurtbosch. Door vandalisme en achterstallig onderhoud kon de toenmalige Stichting met geen mogelijkheid het voortbestaan garanderen. Men had zelfs al besloten om delen van het bos aan projectontwikkelaars te verkopen. Er zou een villawijk komen in het Fislerwoud. Het dorp was in rep en roer. Het Luntersche Buurtbosch mocht niet versnipperd worden, vond men. Een groep Lunteranen heeft  de handen toen ineengeslagen en op 25 april 1968 werd de Vereniging “Vrienden van Het Luntersche Buurtbosch” opgericht. Dit initiatief vond veel weerklank. Binnen een mum van tijd hadden zich ruim 400 leden aangesloten. De gemeente Ede deed ook een duit in het zakje en daardoor is het Buurtbosch bewaard gebleven.”

Wat is er in die 50 jaar bereikt?

Bob: “De vereniging is opgericht met het doel om de Stichting van het Luntersche Buurtbosch financieel te ondersteunen bij het uitvoeren van projecten. Met ruim 1200 ‘Vrienden’, leden is zij de grootste vereniging in de gemeente Ede. De vereniging kent veel actieve leden en stille donateurs. Dankzij de steun en de donaties van de ‘Vrienden’ hebben wij samen met de Stichting de afgelopen jaren veel projecten kunnen financieren. Projecten die anders niet gerealiseerd had kunnen worden.”

Van wie en voor wie is het bos?

Wim: “Notaris Van den Ham heeft in 1912 het bos geschonken aan de inwoners van Lunteren om te genieten van dit mooie stukje natuur. Het Buurtbosch is dus van en voor de inwoners van Lunteren. Maar de Stichting is aangesteld om het bos te beheren en te bewaren voor de huidige en toekomstige generaties. De Stichting bepaalt wat wel en niet kan en mag in het bos.”

Hoe groot is het bos?

“Het heeft een oppervlakte van ruim 150 hectare met een aantal mooie bezienswaardigheden zoals uitkijktoren De Koepel, de Eendjesvijver, het Middelpunt van Nederland en de Notarisbank. Bovendien is een deel van het bos aangelegd in de vorm van een bladmotief, dat van bovenaf goed zichtbaar is.”

Kun je erin verdwalen?

Wim (lacht): “Jazeker. Je kunt er wel verdwalen, maar door de nieuwe routepaaltjes met pijlen en nummers moet je daar wel echt je best voor doen!”

Wie zorgt voor het onderhoud?

Monica: “Dat is een verhaal apart. Tot voor kort was de gemeente Ede hiervoor verantwoordelijk. Maar vanwege de bezuinigingen werd al een paar jaar vrijwel niets meer aan onderhoud in het bos gedaan. Met ingang van 2017 moet de Stichting zelf voor het onderhoud en het toekomstig beleid zorg dragen. Daarvoor krijgt ze subsidie van de gemeente Ede. Deze subsidie is bedoeld voor wat echt strikt nodig is. Dat is echter geen vetpot. Daarom zijn de Vrienden ook zo belangrijk. Zij steunen, soms met geld maar vooral ook met vrijwilligers. De Stichting met projecten die ons bos mooier en toegankelijker maken.

Wat doen de boswachten?

Bob (met enige trots): “Wij hebben in 2011 de Boswacht opgericht. Dit zijn twaalf vrijwilligers die hun vaste ronde lopen door hun eigen sector van het bos. Zij doen fantastisch werk. Ze signaleren wat er in hun gebied gebeurt en nemen het zwerfvuil mee. Als het nodig is schakelen ze onze officiële toezichthouder en bosbeheerder Gert van Harn in. Bijvoorbeeld wanneer een boom over een pad is gevallen, iemand illegaal kapt, of als er vandalisme wordt gepleegd.”

Zijn er meer vrijwilligers?

Monica: “Ja, en daar zijn we erg blij mee! Vrijwilligers die helpen om de Eendjesvijver schoon te houden, of die eens in de zoveel tijd bereid zijn bijvoorbeeld de Poelheide schoon te maken van opkomende struikjes en boompjes. Maar ook vrijwilligers die helpen met de voorbereidingen voor concerten bij De Koepel of andere Koepel-evenementen.  En het waren ook vrijwilligers die in het kader van DEDORPENdoet-actie  5000 boshyacinten geplant hebben rondom de toegangspaden naar de Eendjesvijver. Vrijwilligers vormen het kloppende hart van ons bos.”

Waarom is het Buurtbosch belangrijk voor Lunteren?

Pia: “De aanleg van het Buurtbosch heeft geleid tot de vestiging van conferentie- en herstellingsoorden, maar ook tot de bouw van hotels, restaurants, een speeltuin, campings en het zwembad. Voor de bewoners is het een bron van inkomsten. Bovendien is het voor ons allemaal waardevol om in zo’n gezonde en bosrijke omgeving te wonen.”

Wat is de belangrijkste reden dat jullie in het bestuur zijn gegaan.

Monica: “Ik geniet elke dag van ons mooie en bijzondere bos. Van de geur, van de kleuren, de rust. Dat gun ik iedereen, ook over tien of veertig jaar. Daar wil ik me voor inzetten.”

Wat is de ambitie voor de komende tijd? 

Bob: “We hebben plannen genoeg. Recent hebben we intensief aan het Goudsberg Project meegewerkt. Projecten die de vrienden mede hebben gefinancierd zijn: de nieuwe toegangsborden voor het bos, de bewegwijzering van de nieuwe wandelpaden en de inrichting van de derde verdieping van De Koepel. Voor de komende periode van twee à drie jaar hebben we een voorziening getroffen om vanuit het Johan Noordmans Fonds twee grotere projecten te financieren. We speken dan over de herinrichting van het Witte Wievengat bij het Middelpunt en een herbeplanting van het bos bij de Eendjesvijver, met jonge boompjes en struiken. Dat gedeelte van het Buurtbosch begint geleidelijk aan steeds kaler te worden vanwege gebrek aan jonge aanplant.

“Op dit moment loopt er een project om 46 bankjes in het bos te gaan vervangen door mooie nieuwe eikenhouten bankjes. Een ieder die een bankje wil adopteren is welkom. Er kan een naamplaatje met eigen tekst in de bank worden aangebracht bijvoorbeeld ter nagedachtenis van een geliefd familielid dat graag in het bos wandelde. Er hebben zich intussen al achttien gegadigden voor zo’n bankje gemeld.”

Wat gaan jullie in het jubileumjaar doen?

Pia (geboren en getogen in Lunteren): “Wij gunnen het ook aan kinderen om juist in deze tijd in het bos te kunnen spelen. We starten met een wedstrijd. Via de Lunterse Krant krijgen kinderen een bouwplaat van De Koepel. Die plaat mogen ze in elkaar zetten en op creatieve wijze versieren met boompjes, bankjes en wat ze verder leuk vinden. De feestelijke prijsuitreiking door Jobje de Postbooi zal plaatsvinden in Museum Lunteren. Vervolgens komt er een Vriendenconcert bij De Koepel. Verder organiseren we wandeltochten voor de leden en komt er bij de Eendjesvijver een educatieve kinderdag. Er zijn ook plannen in ontwikkeling voor een Midzomernachtfeest bij het Middelpunt van Nederland.”

Welke kernboodschap willen jullie aan onze dorpsgenoten meegeven?

Bob: “Wij weten dat alle Lunteranen net zo trots op ons Buurtbosch zijn als wij. Wij zouden daarom in dit jubileum jaar heel graag nog veel meer ‘Vrienden’ willen verwelkomen. Wat zou het mooi zijn als we in het jubileumjaar van de bijna 5000 huishoudens in Lunteren een paar honderd nieuwe leden konden bijschrijven. Dat stelt ons in staat om nog meer te verbeterprojecten uit te voeren. Want er is nog zoveel te doen om ons bos mooi en vitaal te houden.”

Het bestuur van “De Vrienden” in november 2017, van links naar rechts: Wim Spelt, Monica van der Hoff-Israël, Pia Verduijn, Paul Engelen, Bob van Heukelom, Hugo Drapers, Richard van den Berg
Deel dit bericht