Onthulling grafsteen notaris Van den Ham

Op de oude begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Lunteren bevindt zich sinds een eeuw het graf van notaris Johan van den Ham. Op 15 januari 1912, de dag waarop de notaris overleed, werd bij testament de Stichting het Luntersche Buurtbosch opgericht waarbij de notaris 130 ha bos aan de Lunterse bevolking schonk. In de loop der jaren brak de grafplaat gedeeltelijk en werd het grafschrift steeds moeilijker leesbaar.

Daarom besloot de Stichting Het Luntersche Buurtbosch samen met de Hervormde Gemeente  Lunteren om juist dit jaar, het jaar waarin de schenking  van het Buurtbos wordt herdacht, het grafmonument van Van den Ham te laten herstellen. Bij de opknapbeurt is de oude steen blijven liggen en is een nieuwe steen daar overheen gelegd. De nieuwe steen,die ook is gestut, heeft hetzelfde formaat en dezelfde tekst als de oude steen, met de toevoeging ‘1912 – 2012′, als teken dat de nieuwe steen er na honderd jaar op is gelegd.

De Stichting Luntersche Buurtbosch was door de familie Dinger , de nazaten van Van den Hams opvolger notaris Rutgerus Dinger, erop geattendeerd dat het graf van Van den Ham bijna niet meer te vinden was. De stichting is naar de Hervormde Gemeente Lunteren gegaan, die te boek bleek te staan als contactadres voor dit graf. Vervolgens is gezamenlijk de restauratie ter hand genomen.

De plechtigheid van de herdenking vond  plaats in het Meestershuis bij de hervormde Oude Kerk aan de Dorpsstraat, waar enkele korte toespraken werden gehouden. Voor een ander onderdeel van het programma gingen de belangstellenden naar het graf. Bij de onthulling van het gerestaureerde monument waren naast vertegenwoordigers van het stichtingsbestuur  en de hervormde diaconie de ‘Vrienden’ van het Lunterse Buurtbos, de Koepelcommissie, die activiteiten in en rond de uitzichttoren in het Buurtbos organiseert, de Stichting Oud-Lunterse Dag, gemeenteraadsleden uit Lunteren, de Dorpsraad Lunteren en nakomelingen van personen die belangrijk waren voor het Buurtbos, onder wie leden van de families Dinger en Wilbrink, en oudboswachters.

De voorzitter van het stichtingsbestuur benadrukte de wens die in Lunteren leeft om de herinnering aan Van den Ham zichtbaar in stand te houden. Hij zei dat ‘de oude notaris’ van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van Lunteren. In het dorp zijn dan ook meerdere zichtbare elementen te vinden die daarnaar verwijzen, zoals de Van den Hamlaan, een gedenkboom met een hek eromheen in het Buurtbosch, Van den Hams naam in een steen gebeiteld boven de deur van De Koepel, een koperen bijenkorf en de Appelhof in wat vroeger Van den Hams tuin was, en zijn graf, dat nu weer duidelijk te vinden is.

Deel dit bericht