Paaskolk 20 juni 2019

De Paaskolk ligt in het Fislerwoud, dat onderdeel is van het Luntersche Buurtbosch. Er lagen behoorlijk wat flinke takken en stammetjes in De Paaskolk toen onze jachtopziener/boswachter Gert v.d. Harn er kwam. Misschien een wedstrijdje ‘wie kan het verst gooien’??

Gert heeft de takken verwijderd, zoals op de onderste foto te zien is.

En zo moet de Paaskolk eruit zien.

De Paaskolk is, net als de eendjesvijver die iedereen wel kent, een voormalige schaapskolk. Dat was een natuurlijke poel die tot in de 19e eeuw werd gebruikt om er voor het scheren van de schapen de dieren in te wassen. De bodem van de kolk bestond uit een waterdichte leemlaag zodat het regenwater er in bleef staan. Nadat die laag om de één of andere reden ging lekken stond de Paaskolk jarenlang droog. Medio 1990 werd een nieuwe leemlaag aangebracht. Dat hielp voor een aantal jaren, maar telkens dreigt de leemlaag weer dicht te groeien. Daarom is er regelmatig en zorgvuldig onderhoud. Des te belangrijker omdat salamanders en kikkers de poel als onderkomen hebben uitgezocht.

Daarom is het zo jammer als het evenwicht in de Paaskolk verstoord wordt of de bodem beschadigt.

We willen met z’n allen dat het bos, en dus ook de Paaskolk, in goede staat blijft.

Ook ú kunt daaraan bijdragen door, als u bijv. ziet dat personen met stokken de Paaskolk proberen te dempen (waarschijnlijk kinderen) deze hierop aan te spreken.

Omdat het bos met al zijn mooie plekjes voor ons allemaal is…

Deel dit bericht