Persbericht

Met ingang van dit jaar zijn er enkele veranderingen in het bestuur van de Stichting Het Luntersche Buurtbosch doorgevoerd.
Voorzitter Henk Luchtmeijer droeg m.i.v. 1 januari de voorzittershamer over aan Jan Bos.
Jan Bos is goed bekend met de werkzaamheden van Het Luntersche Buurtbosch. Hij was in het verleden al een flink aantal jaren voorzitter van de Vrienden van het Luntersche Buurtbosch.
Henk Luchtmeijer, vanaf 2008 bestuurslid en vanaf 2016 voorzitter, zal vooralsnog deel
uitmaken van het bestuur, waarbinnen hij een aantal specifieke projecten zal behartigen.
Ab Welgraven legt per 1 maart zijn bestuursfunctie definitief neer. Ab is vanaf 2003 bestuurslid van de stichting, waarvan hij van 2008 t/m 2016 de voorzitter was.
Ab zal zijn rol als voorzitter van het bestuur van Platform De Goudsberg, Middelpunt van Nederland, waarin hij namens de stichting zitting heeft, blijven vervullen.

Wanneer de corona-situatie het weer toelaat zal er op gepaste wijze afscheid worden genomen van Ab Welgraven.

Deel dit bericht