|

Plan Goudsberg gepresenteerd in dorpsraad

Op een druk bezochte vergadering van de dorpsraad op 29 september hebben Ab Welgraven van het Buurtos en Ton Roozen van het Geldersch Landschap de Contourenschets Goudsberg, Middelpunt van Nederland gepresenteerd. Deze schets kan op deze site worden gedownload via ‘Organisatie’ en vervolgens ‘Publicaties’. Er was waardering maar ook bezorgdheid: komen er niet te veel bezoekers op af. De initiatiefnemers zegden toe om in de volgende fase van het plan ook omwonenden bij de planvorming te betrekken.

Deel dit bericht