| |

Plan natuurontwikkeling Wittewievengat wordt concreet

In de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van het Luntersche Buurtbosch, afgelopen maart, was er discussie over het financieel ondersteunen door de vereniging van het natuurontwikkelingsproject in het Witte Wievengat, een oude zandafgraving in de buurt van het Middelpunt. Inmiddels is er de nodige voortgang geweest in het concreet maken van het plan. Er is goede nota genomen van de opmerkingen van de leden. In juli is er overleg geweest tussen de besturen van Vrienden en de Stichting het Luntersche Buurtbosch met een gezamenlijk bezoek aan de locatie. Zo langzamerhand wordt steeds duidelijker wat de bedoeling is en hoe het straks gaat worden; zie ook onderstaande artist impression van de Lunterse beeldend kunstenaar Johan Timmers. Eind november gaat het werk op de locatie beginnen.

Waarom dit project?

Bij het Goudsbergproject (Middelpunt van Nederland) zijn rondom het gebied een aantal ingrepen gedaan waardoor de erosie van paden, die er voorheen ook al was, aanzienlijk is toegenomen. Hier moet nodig iets aan gedaan worden: herstel van de oude situatie dus. Daarnaast zijn er allerlei mogelijkheden om het gebied op te waarderen en daardoor ook aantrekkelijker te maken voor bezoekers. De zichtas van Middelpunt naar Notarisbank, die nog zal worden verbeterd, kan met enkele ingrepen worden verlengd tot in het gat. De verdieping in het gat die is ontstaan door het afgraven van zand voor het Middelpunt kan worden omgezet in een poel die de natuurwaarden van het gebied aanmerkelijk verhoogt. Water is immers een schaars artikel op de Veluwe waarvan het Luntersche Buurtbosch het uiterste westelijke puntje is! Water trekt allerlei leven aan. Van wild tot vogels en van libelles tot kikkers. Naast de poel is ruimte om een prachtige picknickgelegenheid te maken of rustplaats met uitzicht op de poel.

 Wat verandert er voor de bezoekers?

Voor de verschillende groepen bezoekers verandert er weinig of niets. Het Wittewievengat blijft toegankelijk en wordt alleen maar aantrekkelijker voor de grootste groep, wandelaars waaronder zeker ook ouders met kinderen. Voor fietsers/mountainbikers verandert er niets: alléén toegankelijk via de gemarkeerde MTB-route. (Het kan zijn dat deze route wordt verlegd of uitgebreid in kader van toekomstig MTB-beleid). Voor paardruiters en aanspanningen zijn in dit gebied geen gemarkeerde routes dus het is voor paarden niet toegankelijk en dat blijft zo.

Lees hier het interview van Freek Wolff met Gert van Harn die het project gaat uitvoeren.

Wittewievengat – zo is het nu

 

Wittewievengat straks – uitzicht vanaf de notarisbank. Artist impression door Johan Timmers
Wittewievengat straks – detail uitzicht vanaf Notarisbank. Artist impression door Johan Timmers

 

 

Deel dit bericht