Presentatie “ Het Luntersche Buurtbosch” in Dorpsraadbijeenkomst 20 januari 2020

Op 20 januari jl. was er een bijeenkomst van de Dorpsraad bij Partycentrum Floor. In de bijeenkomst kwamen 3 inhoudelijke thema’s aan de orde. Eén van die thema’s was Het Luntersche Buurtbosch. Henk Luchtmeijer, voorzitter van de stichting Het Luntersche Buurtbosch, vertelde de vele aanwezigen over het buurtbosch, dat vrijwel iedere Lunteraan kent van een wandeling of fietstocht door het bos of een bezoek aan bijv. de Koepel, de nieuwe Pleisterplaats of de Eendjesvijver. Verhelderende en prachtige beelden begeleidden het verhaal.

Henk Luchtmeijer begon zijn verhaal met de bedoeling die notaris Van den Ham in het begin van 1900 had, toen hij zijn bos bij erfenis schonk aan de Stichting Het Luntersche buurtbosch. De notaris gaf het bestuur van de stichting de opdracht mee om het bos te beheren, bewaken en onderhouden ‘ ten voordele en ten nutte’  van de Lunterse bevolking, een opdracht die vandaag de dag nog steeds actueel is. Het belang van het bos voor de omgeving, reeds gezien door de notaris, wordt in deze tijd en in de toekomst, met alle aandacht voor CO2, groen en duurzaamheid, steeds groter. In het verhaal van het bos kwam het bijzondere karakter en de rijkdom van het bos aan de orde, zowel wat betreft bomen en planten als wat betreft dieren, vogels en insecten. Het bijzondere lanenpatroon, samen met de Koepel en de notarisbank, de aanleiding voor het verlenen van het predikaat  Rijksmonument aan het bos werd ook belicht. Henk lichtte de organisatie in en om het bos toe: de stichting is eigenaar, er is een Koepelcommissie voor de activiteiten in en om de Koepel, een Vereniging Vrienden om de stichting te ondersteunen en bijzondere projecten mogelijk te maken en er zijn een boswachter/jachtopziener en de beheerders. Vrijwel al het werk dat deze mensen verrichten is vrijwilligerswerk. Ook vertelde Henk hoe de stichting aan haar financiën komt en hoe zij dat besteedt.

Tot slot kwam de toekomst van het bos aan de orde. De stichting ziet het als haar opdracht het bos te onderhouden en beheren zodat er nog vele generaties van kunnen genieten. Dit onderhoud en beheer wordt zorgvuldig uitgevoerd aan de hand van het zgn. Beheerplan Bossen 2019-2030  van het Luntersche Buurtbosch. Jaarlijks wordt een Jaarwerkplan opgesteld, gebaseerd op dit Beheerplan. Steeds wordt zorgvuldig gekeken naar de gewenste veranderingen o.a. ten gevolge van verandering van bijv. de grond.

Deel dit bericht