| |

Samenstelling Stichtingsbestuur wijzigt

ab-welgraven-72-dpiVanaf 1 januari volgt Henk Luchtmeijer Ab Welgraven op als voorzitter van het bestuur. Ab blijft nog 2 jaar in het bestuur met als belangrijkste taak om het Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland van de grond te trekken. Dit platform gaat er voor zorgen dat al hetgeen bereikt is en nog zal worden gerealiseerd met het

Henk Luchtmeijer
Henk Luchtmeijer
Goudsbergproject goed onderhouden wordt en verder wordt uitgebouwd. Binnenkort verschijnt er een nieuwsbrief vanuit het Goudsbergproject waarin de rol en de functie van dit platform wordt toegelicht.
Henk Luchtmeijer is thans de secretaris van het bestuur.
Jaco van Riessen
Jaco van Riessen
Die taak gaat nieuw bestuurslid Jaco van Riessen van Henk overnemen. Jaco gaat ook de communicatie verzorgen. Jaco is leraar aan de Donnerschool in De Glind. Veel Lunteranen kennen hem als Jobje de Postbooi.
Ad Jonker
Ad Jonker
Ab was behalve voorzitter ook penningmeester. Die taak wordt overgenomen door ons nieuw bestuurslid Ad Jonker. Ad woont al weer vele jaren met plezier in Lunteren, nog geen 100 meter verwijderd van het Buurtbosch. Hij is registeraccountant en is partner van JonkerFieret Accountants in Barneveld.
Janus van Tilburg, vanaf 2007 bestuurslid gaat eind 2017 als bestuurslid stoppen. Zijn takenpakket gaat in de loop van 2017 overgenomen worden door Hendrik Prins.
Hendrik Prins
Hendrik Prins
Hendrik Prins is bosbouwkundig ingenieur en zit al vanaf 1995 in het bestuur van ons Buurtbosch waar van in de periode 1998-2003 als voorzitter. Daarna heeft hij het bestuur met raad en daad geadviseerd.
We zijn bijzonder blij dat we ons bestuur op deze wijze hebben kunnen versterken.

Deel dit bericht