|

Speciale algemene ledenvergadering woensdag 10 september

Het bestuur nodigt u uit voor een speciale Algemene Ledenvergadering die plaats vind op woensdag 10 september 2014 in Zaal Floor, Dorpsstraat 36. Aanvang 19.30 uur. In deze vergadering vraagt het bestuur de toestemming van de ledenvergadering tot verkoop van het pand Edeseweg 30 (afkomstig uit erfenis Johan Noordmans). Volgens de statuten van onze vereniging is toestemming nodig van de leden om het pand te verkopen. Vandaar dat het bestuur een algemene ledenvergadering belegt.
Verder besteden we aandacht aan het Goudsbergproject, dat op volle toeren draait. Graag laten wij u de resultaten tot nu toe én de plannen zien op deze avond.
Agenda voor deze vergadering en notulen vorige ledenvergadering vindt u bij downloads.

Deel dit bericht