| |

Toezicht en beheer Buurtbosch verandert

Eind jaren 60 begin jaren 70 ging het niet goed met de Stichting Het Luntersche Buurtbosch. De koepel dreigde ten onder te gaan aan vandalisme en financieel ging het richting een faillissement. Lees het maar eens na in ons jubileumboek ‘De grote, groene erfenis’. Mede door de oprichting van de ‘Vrienden van Het Luntersche Buurtbosch’ redde de gemeente Ede het Buurtbosch. Er werd een woning naast de koepel gebouwd voor beter toezicht en het bosbeheer werd overgenomen door het toenmalige Bosbedrijf van de gemeente Ede. Tot aan de dag van vandaag ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer van en het toezicht in ons Buurtbosch bij de gemeente Ede.
Daarin komt per 1 januari 2017 verandering. Het stichtingsbestuur neemt die verantwoordelijkheden weer op zich. In een volgende nieuwsbrief zullen we daar uitvoeriger bij stil staan en uiteenzetten hoe de relatie tussen Buurtbosch en gemeente Ede in de nieuwe situatie is geregeld. gert-van-harn-bij-autoVoor nu is belangrijk te melden dat vanaf 1 januari 2017 het bosbeheer en het toezicht is uitbesteed aan het Lunterse Bedrijf Flora en Fauna Begeleiding Veluwe met als directeur/eigenaar de heer Gert van Harn. Hij is voor ons geen onbekende. Sinds enkele jaren is hij als vrijwilliger de faunabeheerder van ons bos. En dat blijft hij ook de komende jaren als vrijwilliger doen. Daar komt vanaf 1 januari het bosbeheer en het toezicht bij. Voor dat toezicht heeft hij de afgelopen maanden het benodigde diploma gehaald. Hij wordt binnenkort benoemd tot buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Wij hebben met Gert van Harn al enkele jaren kunnen samenwerken en kennen daardoor zijn kwaliteiten en betrokkenheid. We hebben daarom het volste vertrouwen dat beide partijen plezier gaan beleven aan deze nieuwe werkwijze. Tegelijkertijd willen we de gemeente Ede bedanken voor het ruim 40 jaar (!) in stand houden van ons Buurtbosch op een voortreffelijke wijze.

Deel dit bericht