|

UITKIJKTOREN DE KOEPEL KRIJGT PLEISTERPLAATS

Dankzij de verbeterde fiets- en wandelroutes in het Goudsberggebied rond het Middelpunt van Nederland komen er steeds meer fietsers en wandelaars langs De Koepel. Om zoveel mogelijk ‘passanten’ te verleiden De Koepel ook daadwerkelijk te bezoeken wordt naast de beheerderswoning een pleisterplaats & terras gerealiseerd.

Het nieuwe beheerdersechtpaar Gertjan en Jacqueline van Doorn wonen met veel plezier in de woning naast de uitkijktoren. De bezoekers die van het weidse uitzicht en de prachtige tentoonstellingen komen genieten merken dat direct. Met veel gastvrijheid en enthousiasme krijgen de belangstellenden uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het Buurtbosch en De Koepel. Dankzij het Goudsbergproject, een initiatief van de Stichting Het Luntersche  Buurtbosch, zijn de wandel- en fietsroutes enorm verbeterd. Fietsknooppunt 26 ligt direct voor De Koepel en is een prachtig punt om even te stoppen en te genieten van de mooie plek. De beheerders krijgen daardoor ook veel vragen over toiletbezoek en versnaperingen om een bezoek aan De Koepel af te ronden.

Een goede reden om een terras aan te leggen naast de woning en om adequate toiletvoorzieningen (inclusief invalidentoilet) en een pantry te realiseren. Daarmee worden ook de fietsers en wandelaars die nu langs De Koepel hun weg voortzetten ‘verleid’ de toren en de diverse exposities te bezoeken. En dat levert vervolgens weer meer entreegelden op die hard nodig zijn om dit unieke rijksmonument in stand te kunnen houden.

Het Lunterse architectenbureau CéGé bouwmanagement heeft in opdracht van het Stichtingsbestuur een stijlvol ontwerp gemaakt wat goed aansluit op de woning en mooi past in de omgeving van onze monumentale Koepel.

Beheerder Jacqueline van Doorn en technisch adviseur Henk Budding op de bouwplaats

Penningmeester van het bestuur Ad Jonker en technisch adviseur van het stichtingsbestuur Henk Budding hebben er een echt Lunters maatschappelijk project van weten te maken door diverse lokale ondernemers in de bouw te enthousiasmeren om belangeloos een steentje bij te dragen. Verder hoopt het Stichtingsbestuur op meer bijdragen uit de Lunterse samenleving. Daarnaast worden lokale, regionale en nationale fondsen benaderd om ook een duit in het zakje te doen.

De vergunningen van de gemeente zijn binnen en het werk heeft deze maand een aanvang genomen. In de komende maanden krijgen de Lunteranen via de Lunterse Krant maandelijks een update over de vorderingen. En noteert u vast 13 april 2019 in de agenda want dan wordt de nieuwe ‘Pleisterplaats De Koepel’ feestelijk opgeleverd!

Voor meer informatie over het project ‘Pleisterplaats bij De Koepel’ kunt u contact opnemen met bestuurslid Ad Jonker van de Stichting Het Luntersche Buurtbosch: info@buurtbosch.nl

Deel dit bericht