|

De digitale ALV 2020 van de vereniging “Vrienden”.

Algemene Ledenvergadering 2020 van de Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch

Door de Covid-19 pandemie was het voor het bestuur van ‘de Vrienden’ helaas onmogelijk om hun jaarlijkse ledenvergadering op een normale manier te houden. Deze stond oorspronkelijk gepland voor 18 maart 2020 bij onze gebruikelijke gastheer Hotel Floor. Als bestuur hoopten we dat het later in 2020 het alsnog mogelijk zou worden een algemene ledenvergadering (ALV) te organiseren, waarbij we elkaar persoonlijk zouden kunnen ontmoeten. De werkelijkheid was helaas anders, zo werd in het najaar 2020 duidelijk.

Voor het eerst in de geschiedenis van “de Vrienden”: Een digitale ALV.

Daarom besloten we de leden van de vereniging schriftelijk over het wel en wee in 2019 en over de bestuurlijke voornemens 2020 te informeren. Daarbij verzochten we de leden middels een formulier het bestuur van de Vrienden décharge te verlenen voor het over 2019 gevoerde beleid en tevens het bestuur te berichten of men instemde met de benoeming van mevr. Anneke Wortelboer tot lid van het bestuur. Dit formulier kon per post of digitaal ingezonden worden in de periode van 1 november 2020 tot en met 30 november 2020.

Uitstekende opkomst

In totaal hebben we van 213 leden een geldig (dus volledig ingevuld en ondertekend) antwoordformulier ontvangen.
Een prachtige score waar we heel blij mee zijn! De betrokkenheid van onze leden ondanks deze tijd-van-afstand blijft groot.
Van die 213 leden hebben allen aangegeven in te stemmen met de benoeming van mevrouw Anneke Wortelboer, wonende te Lunteren, tot lid van het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch. Zij is hiermee unaniem tot bestuurslid gekozen.

In totaal hebben 212 leden het bestuur décharge verleend voor het over 2019 gevoerde beleid. Eén lid had aangegeven nog vragen te hebben. Deze zijn inmiddels door ons beantwoord.

Hoe zal het gaan in 2021?

Onduidelijk is nog wat 2021 ons gaat brengen, zeker met alle nieuwe varianten van het virus die hun kop opsteken.
Zodra het weer is toegestaan om met een groep mensen bijeen te komen, zullen wij u in 2021 weer uitnodigen voor een Algemene Leden Vergadering bij hotel Floor.

We houden u op de hoogte! 

Namens het bestuur:

Monica van het Hoff, secretaris.

Hopelijk kunnen we komend jaar weer bijeenkomen bij onze vaste gastheer Hotel Floor.
Deel dit bericht