|

Volle zaal ledenvergadering Vrienden

Woensdag 19 maart hield de “Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch” haar jaarlijkse ledenvergadering in een uitermate goed gevulde en sfeervolle zaal Floor. Het was een zeer gevarieerde avond, waarin voor de pauze het huishoudelijk deel door voorzitter Bob van Heukelom behandeld werd met een beeldende presentatie van de activiteiten in 2013 én de geplande activiteiten in 2014. Er werd afscheid genomen van bestuurslid Christien Dirkse. Christien heeft samen met de Jac Gazenbeekstichting jarenlang de bosopruimdag voor de basisscholen uit Lunteren georganiseerd. Veel dank voor Christien. Een nieuw bestuurslid is welkom geheten: Monica van der Hoff-Israël. Het bestuur gaf een overzicht van de activiteiten die er voor het komende jaar staan gepland. De vereniging telt inmiddels 1250 1eden. Door het aantal toegenomen leden ook in 2013 kunnen naast de gebruikelijke activiteiten zoals het onderhoud van de eendjesvijver, de boswacht en de jaarlijkse ‘opruimdag met de scholen’ het komende jaar een paar nieuwe activiteiten worden opgepakt. De vrienden willen meer samenwerken met De Koepel en daarom kunnen de vrienden gratis naar een concert van de bekende  Urker mans formatie in De Koepel op  16 augustus. Verder werd het idee gelanceerd voor vervanging van de bankjes en sporttoestellen voor een trimbaan. Het Goudsbergproject ontwikkelt zich met de realisatie van het kunstwerk op de Goudsberg (de voormalige Hessenhut). De vrienden zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond het Goudsbergproject. Er zullen open boswerkdagen worden georganiseerd met vrijwilligers. De Vrienden zijn van plan om met het vermogen uit de nog af te wikkelen erfenis van Johan Noordmans een waarborgfonds te stichten voor het behoud van het Buurtbosch voor toekomstige generaties. Na de pauze presenteerde de bekende natuurfilmer Luc Enting, die met veel succes een keuze uit zijn films vertoonde op de ledenavond in november 2013 wederom twee filmpresentaties. Eén over de natuurgebieden van de gemeente Ede en een film over Planken Wambuis. Al met al een zeer geslaagde vergadering.

Deel dit bericht