Vrienden actief aan de slag met projecten in het buurtbos

De Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch gaat in 2016 actief aan de slag met diverse projecten in het bos.

Steun aan project vernieuwing wandelroutes
In het kader van het Goudsbergproject worden de wandelroutes in het buurtbos vernieuwd en uitgebreid. De bewegwijzering wordt gemoderniseerd en via een combinatie van knooppunten en keuzepunten vinden we aansluiting bij het Gelderse wandelnetwerk. Het wordt mogelijk een wandelroute in twee richtingen te lopen. En de informatievoorziening rondom de wandelroutes wordt aanzienlijk uitgebreid. De Vrienden steunen dit project financieel en mede daardoor kon een subsidie van de provincie Gelderland worden verworven. Naar verwachting zal najaar 2016 het nieuwe routenetwerk in gebruik worden genomen.

Nieuwe toegangsborden
De groene toegangsborden bij de ingangen van het bos zijn nodig aan vervanging toe. De huidige borden zijn te weinig informatief over de spelregels voor recreatie in het bos. Dit project wordt niet alleen gefinancierd door de Vrienden maar de vereniging coördineert ook de ontwikkeling en plaatsing van de nieuwe borden.

Permanente tentoonstelling in De Koepel
Eén van de andere deelprojecten van het Goudsbergproject is de inrichting van een permanente expositie in De Koepel, het belangrijkste monument in het buurtbos. De Vrienden steunen dit project financieel en participeren in de ontwikkeling ervan, in samenwerking met de stichting Het Luntersche Buurtbosch en de Vereniging Oud-Lunteren.

 

Deel dit bericht