| |

Vrienden maken natuurontwikkeling Witte Wievengat mogelijk

De Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch ondersteunt allerlei projecten die ten goede komen aan het buurtbos. In 2017 financieren de Vrienden een natuurontwikkelingsproject in het “Witte Wievengat”, zoals het in de volksmond heet, een oude zandafgraving dichtbij de Goudsberg. Op het moment biedt het gat een tamelijk troosteloze aanblik, er is veel erosie en als er niets gebeurt zal dit alleen maar toenemen.

De plek biedt een prachtige mogelijkheid om een poel te creëren. Daarvoor moet een leemlaag in de bodem worden aangebracht zodat het regenwater dat erin stroomt blijft staan. Water trekt allerlei leven aan: van wild tot vogels en van libelles tot kikkers.
Naast de poel is ruimte om een prachtige picknickgelegenheid te maken.
Om de hellingen te stabiliseren en de erosie tegen te gaan is het plan om plateaus aan te brengen en de begroeiing als hakhout te gaan beheren.

Het Witte Wievengat zoals het er nu bij ligt
Deel dit bericht