|

50-jarig bestaan Vrienden van het Luntersche Buurtbosch

Oprichting Vrienden in 1968

Op 25 april 1968 werd de Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch opgericht.
Dat was in een tijd dat het niet goed ging met het Buurtbosch. De Stichting was financieel in zwaar weer terechtgekomen, vooral door de restauratie en uitbreiding van De Koepel. Dit project vond plaats in de periode 1961-1967 en de bouwkosten liepen ernstig uit de hand. De toenmalige voorzitter van het stichtingsbestuur, H.L. Dinger, wrong zich in allerlei bochten om de stichting financieel boven water te houden. Er was sprake van verkoop van het Fislerwoud aan projectontwikkelaars voor de bouw van een villapark. En het Buurtbosch zou mogelijk worden overgedragen aan het Geldersch Landschap.
Maar toen, in 1968, kwam de Lunterse bevolking in het geweer. De Vereniging van Vrienden van het Luntersche Buurtbosch werd opgericht, met als doel het financieel ondersteunen van de stichting bij de instandhouding en het beheer van het bos. De vereniging telde al gauw enkele honderden leden. Er werd veel geld opgehaald (in de eerste twintig jaar 175.000 gulden) voor financiële steun aan allerlei projecten. Lees meer over de Vrienden en de projecten

“De politiek” was gevoelig voor het grote draagvlak dat het Buurtbosch bleek te hebben binnen de Lunterse gemeenschap , blijkens de grote aanhang van de Vrienden. Uiteindelijk werd in 1974 een overeenkomst gesloten tussen de stichting en de gemeente Ede waarbij de gemeente de verantwoordelijkheid voor het beheer van het bos overnam. Daarmee was het gevaar voor het voortbestaan van het Buurtbosch geweken.


Jubileum in 2018

In 2018 bestaat de vereniging 50 jaar en dat feit laten we niet ongemerkt voorbij gaan! Op allerlei manieren willen we de leden en de Lunterse bevolking bij het Buurtbosch betrekken.

Koepel prijsvraag
We zijn gestart met een cadeautje aan alle inwoners van Lunteren: een bouwplaat van De Koepel als bijlage bij de kersteditie van de Lunterse krant (verschenen 16 december 2017). Kinderen konden hun Koepeltje creatief aankleden en daarmee een leuke prijs winnen. Over de inzendingen en de prijswinaar leest u hier meer.
In dezelfde Lunterse krant stond ook een groot interview met het bestuur van de Vrienden en een oproep om lid te worden.

Enquête
In dit jubileumjaar wil het bestuur van “De Vrienden” onderzoeken hoe de inwoners van Lunteren ons mooie bos beleven. Ook nieuwe ideeën en suggesties voor projecten zijn van harte welkom.
Via een bijlage bij de Lunterse krant van 30 maart en online is een korte enquête verspreid. Er waren bijna 200 reacties, zowel van leden als niet-leden, en uit de response bleek een zeer grote betrokkenheid bij het Luntersche Buurtbosch. Lees hier over de resultaten van de enquête

Nieuwe ledenwervingsfolder
Onze vereniging is weliswaar met circa 1200 leden één van de grootste van de hele gemeente Ede maar nog steeds is de meerderheid van inwoners van Lunteren geen lid! Daar willen we wat aan doen. Om mensen beter te informeren over wat de Vrienden doen en waarom het belangrijk is om lid te zijn hebben we een nieuwe ledenwervingsfolder gemaakt. Die gaan we dit jaar op allerlei manieren in het dorp verspreiden.


Activiteiten voor leden

Op 18 april was onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en die stond grotendeels in het teken van het 50-jarig bestaan. Hier een verslag met foto’s.
Verder organiseren we dit jaar voor het eerst wandelingen in het buurtbos onder leiding van een gids. Deze zijn gratis voor leden, anderen kunnen meedoen tegen betaling van een kleine vergoeding.
En het jaarlijkse Vrienden Zomerconcert bij de Koepel staat ook in het teken van het 50-jarig jubileum.

 

Deel dit bericht