100 Jaar Buurtbosch

100 jaar geleden, op 15 januari 1912, werd de Stichting Het Luntersche Buurtbosch (LBB) opgericht. Een bijzonder bos met veel natuur- en cultuurwaarden. 140 hectare natuur, 5 rijksmonumenten daarin waaronder de prachtige uitzichttoren de Koepel en het lanenpatroon, een heus ‘groen’ monument, en nog vele andere cultuurhistorische waarden. Een bos dat door de bewoners van Lunteren wordt beschouwd als hun bos.

Dat bos bestond dus in 2012 100 jaar. Dat jubileum is uitbundig gevierd, het gehele jaar door, met activiteiten die er op gericht waren dit unieke bos ook in de toekomst te behouden.

Hoofdlijnen jubileumprogramma

 • Doel: het vergroten van de bekendheid van de Stichting/Vrienden, groei  van het aantal ‘vrienden’ (van 850 nu naar minstens 1200, is en wordt daarmee veruit de grootste vereniging van Lunteren);
 • Accent op betrokkenheid van de jeugd bij het LBB: de toekomst!
 • Betrokkenheid van zoveel mogelijk lokale partners (LBB is van ons allemaal) bij de activiteiten in het jubileumjaar.

 

Organisatie jubileumprogramma

Er zijn drie partijen bij dit jubileum direct betrokken:

 • De Stichting zelf, de eigenaar van het Buurtbos;
 • De Koepelcommissie, een commissie binnen de Stichting die met name evenementen organiseert in de Koepel;
 • De Vereniging Vrienden van Het Luntersche Buurtbosch, een vereniging die als doel heeft de Stichting te ondersteunen.

Er is een jubileumstuurgroep ingesteld bestaande uit de drie bestuursleden van de Stichting, twee bestuursleden van de ‘Vrienden’ en twee leden van de Koepelcommissie. De stuurgroep ontwikkelt het jubileumprojectplan, werkt de projecten uit en coördineert de realisatie daarvan. De financiële verantwoording voor de activiteiten ligt bij het stichtingsbestuur van het LBB.

 

Programmering van de jubileumactiviteiten

 • Inzicht in historie: Verzamelen historisch materiaal over de stichter notaris van den Ham en over de ontwikkeling van het Buurtbos. Vanuit deze informatie wordt een jubileumboek, een interactieve website voor kinderen en een documentaire ontwikkeld.
 • Communicatie / Publiciteit
 • Scholenproject. Onder begeleiding van vrijwilligers maken kinderen foto’s van natuur en cultuur in ons buurtbos; van die foto’s wordt een tentoonstelling georganiseerd in de Koepel. Tevens worden de foto’s opgenomen in de te ontwikkelen kinderwebsite van het LBB.
 • Vrienden maken Vrienden: elke Vriend werft een nieuwe Vriend. Als ondersteuning worden ‘attenties’ ingezet: elke huidige vriend die een nieuwe vriend of vriendin werft krijgt het jubileumboek gratis, de nieuwe vriend krijgt een miniatuur-koepeltje  en alle vrienden (ook de nieuwe) zijn welkom op het jubileumfeest. De kosten van de jubileumboeken worden gefinancierd uit de bijdragen die de nieuwe vrienden in 2012 betalen. De communicatie-kosten inzake dit project maken onderdeel uit van het deelplan ‘Communicatie’.
 • Jubileumfeest voor en met ‘Vrienden’;
 • Symposium met en voor grondeigenaren
 • Restauratie pomp (rijksmonument) naast Koepel
  Jubileumgeschenk van de ‘Vrienden’.
 • Herstellen graf notaris van den Ham, stichter van het Luntersche Buurtbosch
 • Start nieuw project Goudsberg, Middelpunt van Nederland
 • Bestaande / geplande evenementen door derden:
  – Oud Luntersche Dag
  – Atelierroute
  – Heropening verbouwd en uitgebreid museum
  – Open Monumenten Dag