Organisatie Stichting

Algemeen

Bij de organisatie in en rond het Luntersche Buurtbosch is een aantal partijen betrokken die vanuit hun eigen specifieke verantwoordelijkheid samenwerken in en voor het Buurtbosch:

  • De stichting Het Luntersche Buurtbosch; in 1912 bij testament in het leven geroepen door de stichter van het Buurtbosch; notaris Van der Ham.
  • De vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch; opgericht in 1968.
  • De Koepelcommissie, voorheen Museumcommissie; actief vanaf 2005,
  • De Beheerders, woonachtig in de beheerderswoning sinds 1981
  • De boswachter /jachtopziener, actief sinds 2017. BOA@buurtbosch.nl

Naast deze direct betrokkenen zijn er vele samenwerkingspartners, personen en organisaties, die van groot belang zijn voor het beheer en het onderhoud van het Buurtbosch. Zij zijn allen, ieder vanuit hun eigen rol en met hun eigen inbreng, van belang voor het Buurtbosch.

Stichting Het Luntersche Buurtbosch

Notaris Van den Ham, bezitter van vele gronden in Lunteren, begon eind 19e eeuw al met de aanleg van wat hij zijn eerste ‘plantsoen’ noemde. Zijn ‘plantsoenen’ zouden Het Lunterse Buurtbosch moeten gaan vormen. Hij maakte daar een ontwerp voor: een boom met takken en bladeren. Van den Ham, de oude notaris genoemd, heeft de groei van ‘zijn’ bos nog 20 jaar mogen meemaken. Hij overleed in 1912. In zijn testament liet hij vastleggen dat hij de toekomst van het bos wilde verzekeren ten voordele en nutte van het dorp Lunteren. Hij bepaalde dat er een stichting in het leven geroepen diende te worden, die de naam “ Het Luntersche Buurtbosch” had en gevestigd was in Lunteren. Bij legaat schonk hij deze stichting al zijn gronden, de bomen, paden, wegen, de stenen koepel etc., de grote groene erfenis. Daarmee werd de stichting eigenaar van het Buurtbosch. De notaris schonk de stichting ook een bedrag van 3000 gulden, waarvan de rentes gebruikt dienden te worden voor onderhoud van het bos. Dat bleek in de loop der jaren niet voldoende. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur ook zorg te dragen voor de financiële mogelijkheden het beheer en onderhoud goed uit te voeren.

Sinds 1 januari 2024 is de samenstelling van het bestuur:

Jan Bos (voorzitter) Marco Roomer (penningmeester) Ria Oudega (secretaris) Hendrik Prins (bestuurslid met portefeuille Bosbeheer), Jacq Sip (Bouwmeester/technische zaken)

Contactgegevens
Stichting Het Luntersche Buurtbosch
Postbus 107, 6740 AC Lunteren
E-mail: secretaris@buurtbosch.nl
Bank nr.: NL03 RABO 0337 5040 32
KvK nr.: 41047528

De stichting is een ANBI-instelling.

De stichting Het Luntersche Buurtbosch is een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Het RSIN is 3597.477

Secretariaat: Postbus 107, 6740 AD Lunteren. secretaris@buurtbosch.nl.

Beloningsbeleid: bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Wel bestaat voor bestuursleden de mogelijkheid om daadwerkelijk aan de stichting bestede uren op jaarbasis via een declaratieformulier in te dienen bij de penningmeester. Via dit formulier wordt het declarabele bedrag feitelijk terug geschonken aan de stichting. Voor dit bedrag kan de schenker een beroep doen op fiscale aftrek giften/schenkingen via de Inkomstenbelasting. Dit in overeenstemming met de fiscale bepalingen omtrent vrijwilligerswerk voor ANBI’s.