Organisatie Stichting

Stichting Het Luntersche Buurtbosch

Notaris Van den Ham, bezitter van vele gronden in Lunteren, begon eind 19e eeuw al met de aanleg van wat hij zijn eerste ‘plantsoen’ noemde. Zijn ‘plantsoenen’ zouden Het Lunterse Buurtbosch moeten gaan vormen. Hij maakte daar een ontwerp voor: een boom met takken en bladeren. Van den Ham, de oude notaris genoemd, heeft de groei van ‘zijn’ bos nog 20 jaar mogen meemaken. Hij overleed in 1912. In zijn testament liet hij vastleggen dat hij de toekomst van het bos wilde verzekeren ten voordele en nutte van het dorp Lunteren. Hij bepaalde dat er een stichting in het leven geroepen diende te worden, die de naam “ Het Luntersche Buurtbosch” had en gevestigd was in Lunteren. Bij legaat schonk hij deze stichting al zijn gronden, de bomen, paden, wegen, de stenen koepel etc., de grote groene erfenis. Daarmee werd de stichting eigenaar van het Buurtbosch. De notaris schonk de stichting ook een bedrag van 3000 gulden, waarvan de rentes gebruikt dienden te worden voor onderhoud van het bos. Dat bleek in de loop der jaren niet voldoende. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur ook zorg te dragen voor de financiële mogelijkheden het beheer en onderhoud goed uit te voeren.

Sinds 1 januari 2024 is de samenstelling van het bestuur:

Staand van links naar rechts: Marco Roomer (Penningmeester), Jack Sip (Bouwmeester en Technische Zaken), Hendrik Prins (Bosbeheer), Jan Bos (Voorzitter). Zittend: Ria Oudega (secretaris).

Contactgegevens

Stichting Het Luntersche Buurtbosch
Stationsstraat 24, 6741 DH Lunteren
E-mail: secretaris@buurtbosch.nl
Bank nr.: NL03 RABO 0337 5040 32
KvK nr.: 41047528

De stichting is een ANBI-instelling.

De stichting Het Luntersche Buurtbosch is een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Het RSIN is 3597.477

Secretariaat: Stationsstraat 24, 6741 DH Lunteren. secretaris@buurtbosch.nl.

Beloningsbeleid: bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Wel bestaat voor bestuursleden de mogelijkheid om daadwerkelijk aan de stichting bestede uren op jaarbasis via een declaratieformulier in te dienen bij de penningmeester. Via dit formulier wordt het declarabele bedrag feitelijk terug geschonken aan de stichting. Voor dit bedrag kan de schenker een beroep doen op fiscale aftrek giften/schenkingen via de Inkomstenbelasting. Dit in overeenstemming met de fiscale bepalingen omtrent vrijwilligerswerk voor ANBI’s.