Partners

Om het bos en de daarbij behorende gebouwen goed te onderhouden en te bewaren voor de toekomstige generaties wordt samengewerkt met vele partners. Met deze partners wordt samengewerkt op zowel bestuurlijk niveau en ook op allerlei andere terreinen. Denk daarbij aan samenwerking met overheden, natuur- en erfgoedorganisaties, maatschappelijke en culturele organisaties. Deze werken landelijk, provinciaal of op gemeentelijk niveau.

Hierna een overzicht:

* Gemeente Ede; diverse afdelingen

* Politie i.v.m. werkgeverschap BOA

* Provincie Gelderland

* Rijksdienst Cultureel Erfgoed

* Inspectie Cultureel Erfgoed

* Stichting geldersch Landschap en Kasteelen

* Unie van Bosgroepen en Bosgroep Midden Gelderland

* Agrarisch natuurcollectief Veluwe

* Stichting Landschapsbeheer Gelderland

* Brandweer/veiligheidsregio inzake brandveiligheid bos

* Dorpsraad Lunteren

* Algemene Middenstandsvereniging Lunteren

* SSCVL / Het Westhoffhuis

* Vereniging Oud Lunteren

* Museum Lunteren

* Scouting

* Jeugd Kampeer terrein (JKT)

* Basisscholen Lunteren

* Mountainbike-verenigingen

* Wandelverenigingen

* Peerdje sturen

* Belmonte 50/50 van het Leger des Heils

* Recreatie- en campingbedrijven aanpalend aan het LBB.  

Link naar partners

Stichting Wegwies in Lunteren

Vereniging Oud Lunteren/Museum Lunteren

Stichting SSCVL Westhoffhuis/De Schakel

Stichting Wandelnet

Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen

Stichting Landschapsbeheer Gelderland