Organisatie Koepelcommissie

Deze werkgroep stelt zich onder meer tot doel de Koepel, dé centrale ontmoetingsplek voor alle inwoners en gasten van ons dorp te laten zijn. Zij initieert en organiseert culturele evenementen. Muziek, exposities en podiumkunst, in brede zin. Beleef ons authentieke dorp. Proef de prachtige natuur, geniet van de schone lucht. Maak kennis met de culturele evenementen in- en rond uitzichttoren/natuurtheater De Koepel. De commissie is een zelfstandig opererende groep binnen de ‘Stichting Het Luntersche Buurtbosch’.

Voor informatie aangaande evenementen kunt u contact opnemen met Gert-Jan van Doorn, telefoon: 0683845848,  of email 

DOEL EVENEMENTENCOMMISSIE DE KOEPEL

Rijksmonument en Uitzichttoren ‘De Koepel’ is een bezoek meer dan waard. Omdat het min of meer verstopt ligt op de Galgenberg in het Luntersche Buurtbosch is het belangrijk om veel mensen de weg naar dit prachtige bouwwerk te helpen vinden.

Door het stimuleren van bezoeken wordt het gebruik geïntensiveerd, de bekendheid verhoogd en de reputatie van de uitzichttoren als natuurtheater midden in de bossen versterkt.

Het organiseren van aansprekende exposities, concerten, voorstellingen, actiedagen en activiteiten voor de jeugd tegen een kleine vergoeding draagt tevens bij aan de kosten & onderhoud van dit unieke gebouw.

Een niet te onderschatten educatief aspect wordt gevormd door het kennis laten maken met “kunst” in de breedste zin van het woord. Niet elitair en met een grote ‘K’ maar aansluitend aan de belevingswereld van alle Lunteranen.

Wilt u helpen bij dit mooie en stimulerende werk, meldt u dan aan bij één van de commissieleden

Samenstelling commissie

Gert-Jan van Doorn (voorzitter ad interim) Ester van Leuveren (secretaris/communicatie/pr) Annemarieke Burgsteijn (penningmeester)Cilia Boekenoogen (facilitaire zaken/website)Sjaak Lemmers (programmatie concerten/exposities)Jeroen van Heukelom (techniek/vrijwilligers) 

De Koepelcommissie van Het Luntersche Buurtbosch