Algemeen

Algemeen

Bij de organisatie in en rond het Luntersche Buurtbosch is een aantal partijen betrokken die vanuit hun eigen specifieke verantwoordelijkheid samenwerken in en voor het Buurtbosch:

  • De stichting Het Luntersche Buurtbosch; in 1912 bij testament in het leven geroepen door de stichter van het Buurtbosch; notaris Van der Ham.
  • De vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch; opgericht in 1968.
  • De Koepelcommissie, voorheen Museumcommissie; actief vanaf 2005,
  • De Beheerders, woonachtig in de beheerderswoning sinds 1981
  • De boswachter /jachtopziener, actief sinds 2017. BOA@buurtbosch.nl

Naast deze direct betrokkenen zijn er vele samenwerkingspartners, personen en organisaties, die van groot belang zijn voor het beheer en het onderhoud van het Buurtbosch. Zij zijn allen, ieder vanuit hun eigen rol en met hun eigen inbreng, van belang voor het Buurtbosch.