|

Wetenswaardigheden uit ons bos

Gert van Harn, boswachter, groene BOA en jachtopziener

Sinds 2017 is Gert in opdracht van Stichting het Luntersche Buurtbosch actief in het Luntersche Buuurtbosch.

Reden genoeg om Gert van Harn een aantal vragen te stellen.

Waarom ben je in Lunteren boswachter geworden?
Ik kom uit een boswachtersfamilie. Mijn opa was jachtopziener en tuinbaas op De Dennenhorst, het landgoed van de familie Dinger. Vanaf 1970 woonden wij aan de Molenweg in het huis dat op het landgoed staat. In mijn vrije tijd hielp ik als klein ventje meneer Dinger in de tuin en het Pinetum. Ook mocht ik met hem mee op de jacht. Er waren in die tijd 2 boswachters en als zij in het bos gingen werken mocht ik, als ik vrij was van school, achter op de Zundapp mee om hout te hakken. Het liefst was ik in het bos.
Wat zijn de werkzaamheden van een boswachter?
Als boswachter houd ik me bezig met het onderhoud van het bos volgens het Beheerplan van de Stichting. Jaarlijks wordt er een werkplan gemaakt door Hendrik Prins, bestuurslid en tevens bosbouwdeskundige. Ik zorg ervoor dat dit plan wordt uitgevoerd. Het varieert van de instandhouding van het lanenmotief, onderhoud van de fietspaden, bebording, houtkap en verkoop. Verder alle voorkomende werkzaamheden. Wanneer bepaald werk voor mij niet uitvoerbaar is wordt het uitbesteed.
Krijg je hulp van vrijwilligers?                                                                                                                Bosbeheer doe je niet alleen. Ik ben heel blij met de enthousiaste Boswerkgroep. Zij ondersteunen mij met o.a. het planten van jonge bomen. Voor ondersteuning bij toezicht is er vanuit de Vrienden een groepje Boswachten. Zij geven aan mij door wanneer er zaken zijn die de aandacht behoeven.
Wat zijn de taken van een groene BOA?
Als groene BOA ben ik buitengewoon opsporingsambtenaar. Je ziet toe op de veiligheid in natuurgebieden en je kunt handhavend optreden. Het werk is breed en behelst bijvoorbeeld het tegengaan van stroperij, het aanspreken van mensen die hun hond niet aan de lijn houden, het aantreffen en laten verwijderen van chemisch afval en het weren van crossmotoren. Ruiters en mountainbikers  zijn welkom op de daarvoor aangegeven paden. Ik volg trainingen en bijscholingscursussen en krijg daar instructie-en benaderingstechnieken om op de hoogte te blijven van de nieuwste wetgeving. Na waarschuwingen en uitleg van een overtreding ben ik ook bevoegd een boete uit te delen. Samenwerking met de politie en andere terreineigenaren zijn hierbij van groot belang.
Wat doet een jachtopziener?
Een jachtopziener houdt toezicht op de wildstand en op naleving van de Omgevingswet. We hebben prachtig wild in het bos, zoals reeën, zwijnen, de houtsnip en veel voorkomende vogels.
Zijn er wolven in het Luntersche Buurtbosch?
De wolf is wel gesignaleerd, maar we hebben nog geen schade ondervonden.
Hoe ziet je gemiddelde werkdag eruit?

Elke dag is verschillend. Ik draai geen diensten, maar ben 24 uur per dag bereikbaar. Ik maak mijn rondes per auto, fiets of lopend. Soms word ik gebeld als er een dood zwijn of ree is waargenomen. Mijn normale werkzaamheden in het bos gaan altijd door.
Waarom staan er in het bos oranje en blauwe stippen op de bomen?
De bomen met oranje stippen moeten gekapt worden, dit noemt men de wijkers.
De bomen met blauwe stippen of strepen mogen niet gekapt worden, dat zijn de blijvers. Wat is de reden dat er rond de Koepel houtwallen liggen?
Deze houtwallen noemt men in de bosbouw houtrillen. Dit komt voort uit het herstel van het bladmotief. Wanneer je een Amerikaanse eik afzaagt blijft hij uitlopen. Met een rupskraan worden de stammen met wortels en al uit de grond gehaald. De versnipperaars kunnen niet tegen het zand, daarom worden de rillen neergelegd en beschermen ze de nieuwe aanplant van het bladmotief. Ieder jaar zakken de rillen wat meer in de grond, na acht jaar zijn ze helemaal verdwenen.
Is het bos door de jaren heen veel veranderd?
Het bos heeft de laatste jaren te lijden van lange droge perioden in de lente en de zomer. De letterzetter is tegenwoordig ook een plaag voor de naaldbomen. Het is een klein kevertje dat gangen boort onder de schors en het zorgt op deze manier voor bomensterfte. Een gevarieerd bos is minder kwetsbaar, daarom wordt de Amerikaanse eik bestreden, omdat  deze eik anders de overhand neemt.


Wat vind je de mooiste plek in het buurtbos?
Dat zijn er heel veel, de Poelheide en de Wildweide zijn echt prachtig.
Heb jij ook een bankje in het bos?
Aan de Westhofflaan staat mijn bankje, als je daar zit kun je de zwarte schuur op De Dennenhorst zien, waar mijn opa Gaart (Gert Jan) altijd heeft gewerkt.

Pia Verduijn, tot voor kort bestuurslid van Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch.

Deel dit bericht