Organisatie Vrienden

Het bestuur van de Vereniging “Vrienden van Het Luntersche Buurtbosch”

Lid
Anneke Wortelboer
Voorzitter
Bob van Heukelom
Lid
WillemJan Blankespoor
Lid
Pia Verduijn
Secretaris
Monica van der Hoff-Israël
Penningmeester
Wim Spelt

Het bestuur op 1,5 meter afstand 11 oktober 2020
Bestuursleden van links naar rechts: Anneke Wortelboer, Bob van Heukelom, WillemJan Blankespoor, Pia Verduijn, Monica van der Hoff-Israël en Wim Spelt.

Sinds 2021 is toegetreden tot het bestuur Roelof Hoogers.

De “Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch” is met haar circa 1200 leden één van de grootste verenigingen van Lunteren en zelfs binnen de gehele gemeente Ede. De vereniging is opgericht in 1968 en heeft tot doel het ondersteunen van de Stichting het Luntersche Buurtbosch bij het beheer, onderhoud en de exploitatie van het Buurtbosch. Deze ondersteuning vindt plaats door het (mede) financieren van projecten die het Luntersche Buurtbosch verbeteren en/of verfraaien.

Recente projecten

De belangrijkste projecten waaraan de ‘Vrienden’ in de afgelopen jaren een financiële bijdrage hebben gegeven zijn:

Meer informatie over recente, actuele en doorlopende projecten

Contact

Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch
Postbus 185,
6740 AD Lunteren
E-mail: vrienden@buurtbosch.nl
Bank nr: NL18 RABO 0337 5028 89
KvK nr.: 40120880

De Vereniging is een ANBI-instelling.

De Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch is een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Het RSIN is 8164.36.915

Secretariaat: Postbus 185, 6740 AD Lunteren. Vrienden@buurtbosch.nl.

Doelstelling en bestuurssamenstelling:

Beleidsplan: zie downloads

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: in notulen algemene ledenvergadering, zie downloads

Financiële verantwoording, zie downloads

Beloningsbeleid: bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Wel bestaat voor bestuursleden de mogelijkheid om daadwerkelijk aan de vereniging bestede uren op jaarbasis via een declaratieformulier in te dienen bij de penningmeester. Via dit formulier wordt het declarabele bedrag feitelijk terug geschonken aan de vereniging. Voor dit bedrag kan de schenker een beroep doen op fiscale aftrek giften/schenkingen via de Inkomstenbelasting. Dit in overeenstemming met de fiscale bepalingen omtrent vrijwilligerswerk voor ANBI’s.